Arbeiderpartiet må endre tonen i debatten

(12.mar.200812:30)
stein ove

Arbeiderpartiet må lege et åpent sår. Nå.

I det som begynner å bli ganske mange år har Arbeiderpartiet lagt til seg den uvanen å spille tøffing i innvandringspolitikken på et vis som tramper på lovanedene om en mer human innstilling som Soria Moria-erklæringen lovet. Det er ingen nyhet for noen at jeg og AUF gjennom en del år har gitt partiet, og i særdeleshet statssekretær Liebe Rieber-Mohn, en del tyn for at Norge ikke prøver å være det spor bedre enn land vi ikke vil sammenligne oss med (Danmark), eller regjeringer vi lovet å rydde opp etter (Bondevik II).

Dessverre ser det fremdeles ut som at min regjering ikke er villige til å innse noen av de viktigste poengene fra den bredpenslede kritikken:

1. Arbeiderpartiet kan ikke og skal ikke slå FrP på innvandring.
Det er FrP som er originalen, og de kan manøvrere på en måte ingen andre kan - fordi de har ideologisk frihet til det. Fremskrittspartiets innvandringspolitikk er drevet av like deler frykt og egoisme, på en helt annen og mer uappetitlig plattform enn den sosialdemokratiske. For Arbeiderpartiet er det nødt til å være en plikt å ikke synke ned på et retorisk nivå der man skyver innvandrere og flyktninger foran seg - og fordeler skyld utfra bekvemmelighet heller enn utfra faktisk skyld. Her har regjeringen fortsatt en jobb å gjøre, og nettopp å endre tonen i debatten er vår viktigste oppgave. Det går ikke an å vinne troverdighet som et parti som vil behandle alle likt både etter lovens og likeverdets bokstav så lenge man igjen til stadighet faller ned i fremmedfryktens skyttergrav.

2. Arbeiderpartiet må ta makten tilbake fra et hode- og hjerteløst byråkrati.
Folket får de politikere de ber om, heter det. Likevel reagerer velgerne sterkt og fortellende i tilfeller hvor de ser at åpenbar urett har blitt begått - uten at mitt partis politikere gjør det samme. Det er et demokratisk problem som er helt håndgripelig hver gang mediene melder om en utkastelsessak fra Norge som omhandler for eksempel barn eller innvandrere som har vært bosatt så lenge i landet at de har hele sin sosiale base her. Da vekkes lokalsamfunn og rettferdighetsfølelse, men politisk ledelse på feltet i Arbeiderpartiet klarer ikke å føle folkets harme. Problemet er at regjeringen synes å ha abdisert i spørsmålet, og skjøvet byråkrati og tilsyn foran seg, for selv å slippe å bli skitne på fingrene. Det holder ikke. Veien til humanisme og rettferdig behandling går ikke via byråkratiet; den går via de brennende hjerter og normal folkeskikk.

3. Arbeiderpartiet må innrømme feil.
Det er dønn umulig å finne ydmykhet i mitt parti på disse sakene, trolig som en reaksjon på både moment 1 og 2. Men det begås feil, forbannet mange feil: Vi kaster ut folk som skulle ha fått bli boende, vi behandler mindreårige asylsøkere som kasteballer, vi river opp velintergrerte innvandrere fra lokalsamfunnet og busser dem ut av landet. Det er feil, og noen må ha guts til å fortelle keiserdømmet i Arbeids- og inkluderingsdepartementet at inkludering ikke er omdefinert til innstramming this very night.

Vi kopierer tilogmed Erna Solbergs taktikk ved å reise ut i verden for å fortelle kommende-, ikke-kommende og verdig trengende asylsøkere og medmennesker at det ikke er noen grunn til å prøve: Norge er trangere, ondere og vanskeligere enn du skulle tro.

Det er på tide å minne mitt kjære parti på det bare en eneste gang til:
Klarer vi ikke å vinne kampen om hjertene, vinner vi heller ikke kampen om velgerne. Et samfunn er ikke bedre enn det behandler sine svakeste. Derfor må Arbeiderpartiet holde fokus på målet, som er Soria Moria; målet om en skole som er sosialt utjevnende, en uforstyrret kamp mot fattigdom og undertrykkelse, en kamp for likestilling og utjevning, og en kamp mot frykttaktikken som preger innvandringsdebatten.

Det er ikke bare en kamp mot de som vil noe annet enn oss. Slik situasjonen er i dag, er den også en kamp mot oss selv.


Sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland


Disclaimer: Dette innlegget reflekterer dessverre ikke fullt og helt Arbeiderpartiets syn.

Kommentarer:
Postet av: Øyvind

Du får dessverre få kommentarer på denne bloggen, og det er synd, for du har faktisk et par fornuftige kommentarer innimellom.
Ditt siste innlegg er fornuftig, men jeg er nok ikke enig med deg hverken i utgangspunktet eller i en del av påstandenene du framsetter.
Under punkt 1 kritiserer du Fremskrittspartiet, men ikke på innhold men på form. Vi kan begge være enige i at FrP, særlig representert med en viss nordlending med bakgrunn fra NHH er temmelig uspiselige og unyanserte i deler av innvandringsretorikken, men det må ikke være slik at fordi vi ikke liker FrP, så avfeier vi alt det de sier bare fordi det er FrP som sier det. Dette bør vi etter min mening både valgtaktisk og ikke minst for det gode ordskiftes skyld forsøke å begrense. Det er viktig å lytte til alle innspill i en debatt, og deretter avvise det man er uenig i på bakgrunn av argumentets innhold.
I innvandringsdebatten må vi heller aldri bli så "politisk korrekte" at vi ikke tør ta opp vanskelige temaer. jeg merker helt klart i den daglige debatten at frykten for å bli stemplet som rasist medfører at mange vegrer seg for å kritisk debattere spørsmål somhar med etnisitet, religion og kultur å gjøre. Konkrete eksempler på slike spørsmål er tiltak mot kjønnslemlestelse, kvinneundertrykking, arrangerte ekteskap, familiegjenforening, integrering, språkopplæringskrav, overrepresentasjon på kriminalstatistikk etc.

Til punkt 2 må jeg bemerke at jeg finner argumentasjonen din om byråkratiet litt merkelig. Vi kan alle bli rørt av tragiske skjebner i media, men slike må aldri få oss til å tvile på det mest fundamentale rettssikkerhetsprinsippet i det liberale demokratiet: Likhet for loven.
Byråkratiet skal nettopp være ansiktsløst og nøytralt, og skal følge de til enhver tid gjeldende lover og regler. Dersom én familie med gråtende barn få bli i Norge, må alle slike familier få opphold. Jeg forstår fullt ut disse menneskenes fortvilelse og at lokalmiljøene slår ring rundt dem, men det blir billig å skylde på byråkratiet. Du får heller skyte oppover, på Storting og regjering og de lover forvaltningen faktisk er satt til å forvalte.
Jeg håper du ikke med innlegget ditt mener at politikere skal gå inn i hver enkelt sak innenfor feltet, og omgjøre vedtak over en lav sko. I den mediavirkelighet vi dessverre lever i i dag, vet vi hvordan det vil ende: Den som roper høyest og gråter mest vil vinne fram, mens alle de tusenvis som gråter den stille gråt aldri vil få oppmerksomhet.

Du kommenterer også at sittende regime kopierer erna Solbergs strategi i forhold til informasjon om norsk asylpolitikk i andre land. Slik jeg tolker deg ser du på dette som udelt negativt. I beg to differ. Dersom en liten norsk informasjonskampanje kan forhindre at hundrevis av bulgarere busses til Norge med falske forhåpninger om opphold, ja da har vi gjort disse bulgarerne en tjeneste. Asylinstituttet er noe det bør vernes om, og vi skal være de første som tar i mot mennesker som flykter fra krig eller blir forfulgte i sine hjemland. Vi må også sørge for at mennesker fra land som er fredelige og som åpenbart ikke har behov for asyl ikke betaler massevis av penger for dyre billetter til hensynløse bakmenn for så å bli satt av på gata i Oslo uten husrom eller økonomiske midler.

Arbeiderpartiet har alltid vært partiet med det store hjertet, og vi skal alltid vise solidaritet og hjerterom for de som har behov for beskyttelse. Men det er osgå viktig at vi gjennom lovverket påser at vi gir beskyttelse til de som trenger det. Vi har som kjent hatt innvandringsstopp siden 1975, og dersom du vil åpne grensene i større grad enn i dag, må du foreslå å oppheve denne.

03.apr.2008 | 04:33

Skriv kommentar :

Navn:
Husk meg?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for denne posten:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5740616
Mitt profilbilde

Partikollektivet

Dette er Arbeiderpartiet i Bergens blogg.

Mer...


Blogglisten

Twingly BlogRank

Bloggurat

mars 2009
ma ti on to fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Powered by BlogSoft

hits