Kurderne må få bli

(22.aug.200813:20)
I en rekke artikler har Bergens Tidende satt søkelys på de kurdiske asysøkerne fra Nord-Irak som for rundt åtte år siden fikk midlertidig opphold uten rett på familiegjeforening (MUF). I 2005 ga UDI opphold til 197 av kurderne. Oppholstillatelsen skulle vise seg å være i strid med de politiske retningslinjene fra departementet, og det som skulle bli den såkalte UDI-skandalen førte blant annet til at daværende UDI-direktør Manuel Ramin Osmundsen trakk seg. For kurderne betydde det at søknadene deres måtte behandles på nytt. Foreløpig ser det ut til at de fleste nå får avslag.

Uavhengig av hva man måtte mene om hvor liberal eller restriktiv asylpolitikk Norge bør føre, vil nok alle være enige i at alle søkere skal behandles likt basert på det gjeldende regelverket. Noe annet ville undergravd hele asylinstituttet. Likevel mener jeg at det ikke er tvil om at disse 197 kurderne må få permanent opphold.

Det spesielle i denne saken er at det er norske myndigheter ved UDI og ulike norske politikere med markeringsbehov som har sørget for at disse menneskene snart har ventet i 10 år på å få en endelig behandling av deres søknad. Dette er en skandale mye større enn UDI-skandalen, og den rammer nær 200 uskyldige ofre. Dessuten fikk de på et gitt tidspunkt innvilget opphold i Norge. Derfor er argumentet om at oppholstillatelse for disse kan skape presedens i beste fall bygget på uvitenhet.

Norske myndigheter har påført mennesker som har måttet flykte fra sine familier og hjem en enorm byrde ved å vingle i denne saken. Alle skjønner at slike påkjenninger tærer på folks psyke. I tillegg har de fleste kurderne det her er snakk om mange og nære kontakter i Norge, mange har jobb og snakker språket flytende. BT kunne mandag fortelle om Choman, en kurdisk flyktning med en datter i Norge, som har fått avslag. Han har jobbet og betalt sin skatt. Men i følge UDI er ikke dette god nok tilknytting til landet for å få opphold. Det han på grunn av norske myndigheters feilbehandling har måttet gå i gjennom disse ni årene er heller ikke grunn god nok til å gi opphold av menneskelige hensyn, i følge UDI.

Jussprofessor Hans Petter Graver, som ledet utvalget som ledet til UDI-skandalen, mener nå at kurderne må få bli: "Disse menneskene er blitt rammet av en lang historie av politisk og administrativ beslutningsvegring, maktkamp og demonstrasjonsbehov".

197 kurdere har vært gjennom en umenneskelig påkjenning på grunn av forhold i hjemlandet og på grunn av norske myndigheter. Det er på tide vi som medmennesker tar ansvar og gir dem livet og verdigheten tilbake.

Kameratslig hilsen,
Roger Valhammer
Fylkessekretær i AUF i Hordaland

Tverrpolitisk samling for bymiljøet

(16.jun.200812:30)
stein ove

Ungdommen i Bergen vil ha handlekraft i klimaspørsmålet.

Det er ikke særlig ofte at AUF og de borgerlige ungdomsorganisasjonene står sammen og smiler og er enige, men i Bergens Tidende i helgen kunne man lese om et av unntakene som bekrefter regelen. Bergen AUF tok i vår initiativ til å samle ungdomspartiene i Bergen til samtaler om hva man kunne enes om i vår tids viktigste spørsmål: klimautfordringen. KrFU, Unge Venstre, Senterungdommen og Sosialistisk Ungdom ble med hele veien, og sammen med AUF presenterte de en åttepunktsliste og en kronikk med fellesforslag som kan få fart på miljøprofilen i vestlandshovedstaden.

Det er positivt at unge mennesker ser forbi partiskillene i et så viktig spørsmål, et spørsmål som kaller på varige og tunge løft som krever stor oppbakning fra hele partiskalaen. Verden venter ikke, og det er også det underskriverne har tatt konsekvensene av. Synd er det likevel at tre av organisasjonene som har aktive lag i Bergen ikke ønkset å være med. Unge Høyre, Rød Ungdom og Fremskrittspartiets UIngdom har sikkert svært forskjellige grunner til å ikke ville delta, men vi vet at samarbeidsviljen allerede på rushtidsavgift for de to høyrepartiene. Nå er det opp til dem å peke på hvordan de skal gjøre Bergen til Norges mest klimavennlige by.

Resten av ungdommen har gitt sitt svar. Det blir interessant å se hvordan høyrefløyen skal løse problemet uten å gjøre det mindre lukrativt å kjøre bil i Bergen. Mitt tips er at de, før eller senere, må innse at biltrafikken er kjernen til Bergens miljøproblemer.

Helst før.

Sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland

En historisk dag

(11.jun.200811:35)
stein ove

I dag vedtas den nye ekteskapsloven.

Akkurat nå debatterer Odelstinget saken "Felles ekteskapslov for heterofile og homofile par", som det heter. Den instiusjonelle debatten er bare spillfekteri, for i to-tiden er det votering, og da vedtas loven. Senterpartiets representanter står fritt i saken og flere av dem kommer til å stemme mot forslaget, men sammen med representanter fra Høyre og Venstre har vi en ny ekteskapsloven en gang utpå ettermiddagen.

Det er en gledens dag for alle som har jobbet for og drømt om at regjeringen ville tørre å ta kampen i denne saken (eller 'fighten', som KrF-leder Dagfinn Høybråten sikkert ville sagt det), en gledens dag for de av oss som håpet at regjeringen ville ha guts til å vise vei i likestillingskampen for homofile og lesbiske, og ikke høre på skremmebilder og propaganda som henger fast i gårsdagens kjønnsrollemønstre.

Mye kan skrives, og mye vil skrives av mer kompetente mennesker enn meg om hvilket historisk likestillings- og antidiskrimineringsvedtak Stortinget i dag vil gjøre. Herfra skal det bare konkluderes at det er en gledens dag, fordi Stortinget og en modig regering i dag gir oss den gledelige beskjeden om at Norge har godt av å legge vekk skremmebildene, fordi mer kjærlighet er bedre enn mindre.

Sosialdemokratisk hilsen,
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland                                          

Debattklimaet er dårlig for 'det andre klimaet'

(09.jun.200813:00)
stein ove

Jeg skjønner godt folk som reagerer på bensinprisene i Norge, for det er aldri moro å betale mer enn man hadde regnet med for det man trenger. At prisene er blant de laveste i Europa hvis man måler i forhold til inntekt (elle fyllegrad pr arbeidstime) er et faktum flere mennesker burde få vite og få anledning til å tenke over, men det er likevel forståelig med reaksjoner. At det er oljeprisøkningen og ikke norske politikeres beskjedne avgiftsøkning som er hovedårsaken til prishoppet, blir konstant underspilt. At prisen ligger på et nivå som neppe vil gå særlig ned, og at prisøkning er en av mulighetene vi faktisk har for å få ned bilbruken her til lands, er det få som tar seg bryet med å nevne.

For alt drukner i støyen fra politikere som ikke orker å stå ved det de har stemt for.

Politikere fra opposisjonen, med Erna Solberg i spissen, løper beskjemmet vekk fra klimaforliket og legger hele skylden for avgiftsøkningen på regjeringspartiene, selv om grepet bare er en oppfylling av lovandene i forliket. Det er feigt og pinlig. Like feigt, men enda litt sårere, er det at også politikere fra regjeringspartiene gjør det samme. Det er ikke det som trengs.

Norske forbrukere må sannsynligvis belage seg på at bensinprisene fortsatt vil ligge på det nest laveste nivået i Europa også i de neste årene, og heller be om at de politikerne som ga sitt godkjentstempel til forslaget forklarer dem hvorfor. Bare da kan debatten bli ryddig og ordentlig, og bare slik kan FrPs hensynsløse bensinpopulisme stilnes, og gode forklaringer gis.

Et debattklima som det vi har i dag tjener ingen. Akkurat som massive krav om avgiftskutt og hyl om å legge klimaforliket på hyllen ikke hjelpe det der andre klimaet, heller.

Sosialdemokratisk hilsen,
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland

Kan Obama tegne et nytt veikart for fred?

(06.jun.200812:05)
stein ove

Barack Obama, den nokså unge senatoren fra Illinois, er endelig og offisielt det demokratiske partiets kandidat til presidentvervet i USA foran valget i november. Primærvalgkampen, som har delt AUFere i steile Clinton- og Obama-grupper, er over, og uansett når Hillary Rodham Clinton finner det for godt å trekke seg ut, ser alle venstreorienterte i...tja, den vestlige verden med glede på utsiktene til at en demokrat kan innta det Hvite Hus.

Det blir en befrielse, uansett, å følge et valg hvor George W. Bush ikke står på stemmeseddelen.

Men det finnes fortsatt områder hvor den politiske forandringen alle kandidater lover neppe vil bli særlig merkbar uansett, og tydeligst av dem er trolig forholdet til Israel, som Barack Obama omtalte i en stor tale til American Israeli Public Affairs Committee (AIPAC) onsdag. Godt nok vil kandidaten ha en to-statsløsning, og han lover også å engasjere seg i Midtøsten-konflikten fra dag en (og ikke bare når det ikke er noe annet igjen på programmet, som Bush nå gjør), men forholdet til Israel ser likevel ikke ut til å være oppe til endring. Israel-lobbyen i USA er ekstremt sterk, med AIPAC som moderskip, og særlig demokratiske kandidater har et lite manøvreringsrom i denne saken. Risikoen finnes alltid for at et for nyansert syn vil gjøre at kandidaten kan fremstilles som en fiende av staten Israel, og det vil umiddelbart svekke kandidatens utenrikspolitiske troverdighet, lyder den gjengse analysen.

I Norge har vi heldigvis en politisk virkelighet som tillater oss, ja tilogmed ser på det som en selvstendig positiv egenskap å ha nyanser i utenrikspolitikken, blant annet fordi Norges erklærte mål stadig er å være brobygger mellom israelerne og palestinerne. USA, derimot, har ikke den luksusen, mye takket være lobbyorganisasjonene - selv om alle vet at USA er nøkkelen til alle fredsinitiativer i konflikten.

Derfor var onsdagens pliktløb fra det alle håper blir den kommende amerikanske presidenten en skuffelse. Det er greit nok at Obama har kjørt høyt på at han ikke tar penger fra lobbyister, men det hjelper sørgelig lite hvis lobbyistene får forme politikken hans uten å truer med å snøre igjen pengesekken.

Barack Obama trenger til å finne sin egen stemme, slik at USA igjen kan bli en alliert å regne med i kampen for å få en ende på en de lengsvarende og viktigste konfliktene i verden.

Sosialdemokratisk hilsen,
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland

'Bergensstøtten' løser ingenting

(02.jun.200814:01)
stein ove

KrF bør skjønne at lokal kontantstøtte er gårsdagens løsning når selv Høyre leser opp fra Arbeiderpartiets program mot ordningen.

Filip Rygg, den unge, allestedsnærværende KrF-politikeren, fikk sin dose medieoppmerksomhet i helgen, da han -tilsynelatende fra toppen av hodet- braste ut i Bergens Tidende med et ønske om at Bergen kommune skal legge 2000 kroner på toppen av barnefamiliers kontanstøtte.

Det er selvfølgelig en elendig ide, særlig ettersom den ikke har snøballens sjanse i helvete for å bli byrådets politikk, men ikke bare derfor:

- Det er en håpløst fordi kommunen ikke har råd til å legge disse pengene på bordet, særlig når byrådet låser hodet inne i en boble og nekter å høre på råd om å ta i bruk nye, rettferdige retningslinjer for eiendomsskatt - selv om lovnaden om å fjerne eiendomsskatten (den opprinnelige årsaken til å ikke bruke det nye systemet) er lagt i skuffen, kanskje for godt.
- Det er håpløst fordi vi det er 'helt feil å bruke kommunale penger på å betale foreldre for ikke å bruke en tjeneste', som Høyres Ragnhild Stolt-Nielsen sier til BT etter en smugkikk i vårt program.
- Det er håpløst fordi det setter en stopper for målsetningene om å få flere innvandrerkvinner ut i arbeid.
- Det er håpløst fordi kontantstøtten på sikt skal fjernes uansett, av de overnevnte grunnene.

Stolt-Nielsen sier 'beklager, Filip' til KrFerens forslag.

Fra denne plass bes Filip Rygg om å jobbe videre for å sikre Bergens innbyggere rett til barnehageplass heller enn å dagdrømme i pressen om forslag som mangler både realitetsforankring eller støtte fra vennene på blå side.

Sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland

FpU og Unge Høyre skylder skoleelevene en forklaring!

(19.mai.200811:25)
stein ove

Det må være en tanke pinlig å være FpUer for tiden. Ikke kan de slukke sorgene i sprit hele døgnet, slik planen var, heller.

I skolevalgkampen høsten 2007 lovet Bergens høyrepartiers ungdomsorganisasjoner fri flyt av drikkevarer, spritbonanza hele døgnet og fullstendig frislipp av alkohollovgivningen i kommunen dersom deres moderpartier vant valget samme høst. Det gjorde høyrefløyen, men strømmen av fossende alkohol og lykkelige, dritings ungdommer som kan nyte godt og mindre godt av de borgerlige brushodenes lovnader lar vente på seg.

For Høyre og Fremskrittspartiet i Bergen trengte KrF for å få mulighet til å styre Bergen videre, og det partiet har et like anstrengt forhold til tappekranen som FrPs velgere har til skatteseddelen. Resultatet er en de facto innskrenking av dagens sjenkeregler, der utesteder som tidligere fikk holde åpent til 03:00 nå må stenge klokken 02:30. De unges berusende ord har møtt en vesentlig mer nykter hverdag.

AUF har lenge ment at politikerne må se på muligheten for å differensiere sjenketidene i Bergen i større grad enn man har gjort til nå, men så har vi heller ingenting å forklare. Det har i alle tilfeller Unge Høyre og FpU, som snarest bør forklare fylkets ungdommer hvorfor de løy dem rett opp i ansiktet for å vinne stemmer.

Jeg synes faktisk skoleelevene i Hordaland fortjener en unnskyldning.

Sosialdemokratisk hilsen,
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland

Ingen dobbel standard

(13.mai.200811:48)
stein ove

Det ser ut til at barn fortsetter å være barn frem til de blir myndige.

Regjeringen dropper noen av de mest kontroversielle utspillene i sitt nye framlegg til innstarmming av innvandringspolitikken, melder Avisenes Nyhetsbyrå i dag. Saken det spesielt fokuseres på er et forslag som kommer fra arbeids- og inkluderingsminster Bjarne Håkon Hanssen, som, stadig ifølge ANB, ville innføre strengere krav til enslige mindreårige barn som søker asyl i aldersgruppen 17-18 år.

I de fleste andre situasjoner regnes man i Norge som 'barn' frem til man når myndighetsalder, altså 18 år, men her ønsket ministeren å gjøre et unntak. Målet er, i likhet med en rekke av de tiltakene som til slutt vil ende opp i tiltakspakken, å få ned strømmen av asylsøkere til Norge, men det nevnte forslag tas ut av miksen etter lobbyarbeid fra Sp og SV. Det er en gledelig utvikling.

Regjeringen har levert positive signaler på behandling av nettopp enslige mindreårige asylsøkere, som i dag har langt flere rettigheter enn de hadde da Erna Solberg styrte. Derfor er det bare rett og rimelig at vi opprettholder aldersgrensen slik den er i dag, simpelthen fordi man ikke slutter å være barn bare fordi man søker om asyl. Flere av tiltakene ministeren vil legge frem er riktignok strenge, og flere av dem vil trolig også få uønskede negative effekter, men mens vi venter på hva som kommer er det med et fornøyd, lite nikk vi kan konstatere at de såkalte 'asylbarna' får lov til å være nettopp det, barn, også når de er 17 år gamle, og ikke blir holdt opp mot en annen standard enn den andre ungdommer i vårt land måles mot.

Sosialdemokratisk hilsen,
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland

100 dager

(05.mai.200816:24)
stein ove

FrP er så opptatt av å fortelle om sine 100 første dager i regjering at de glemmer å telle til 85 først.

Fremskrittspartiets landsmøte i helgen har, etter alle solemerker, vært en fantastisk opplevelse for dem som er til slikt (selv skulle jeg mye heller feiret helgen i hovedstaden sammen med SVs Verden til Venstre-konferanse, om jeg så skulle velge en fest utenfor partiet). Men mye nytt kom egentlig ikke ut av det hele, kanskje bortsett fra at FrP i Bergen, Os og andre steder i dette fylket risikerer ekslusjon dersom de gjør det de kan for å sikre nye veiprosjekter her i fylket.

Fokus ligger i stedet på Siv Jensens fortsatte hamring på at FrP nå ønsker å regjere aldeles alene etter valget neste år, dersom det rødgrønne flertallet ryker. Så sikre og høye på seg selv er partiet, at en såkalt 'topphemmelig' 100-dagersplan blir snekret sammen, som skal vise hva partiet akter å fikse i løpet av de første drøye tre månedene i regjering. Og leser man grovt igjennom de 'høydepunktene' mediene i dag kan avsløre, ser man kjapt at en ren FrP-regjering har planer om å legge sin mest kompromissløse side til. Det er bare et problem - det vil si, det er selvsagt et lass, men realpolitisk er det et som stikker seg ut: Hvordan har Siv tenkt å regne til 85?

Åttifem mandater er det en regjering trenger for å skaffe flertall i stortinget, men en rein FrP-regjering er et langskudd av de sjeldne. Hør bare: Høyre vil ikke støtte en regjering de ikke selv sitter i; Venstre nekter plent å støtte noe regjeringsprosjekt som inkluderer FrP; KrF sier det samme. Sorry, Siv: Du har ikke noe flertall.

Det er en lykke for landet, men det er ikke noen sovepute. For vi vet at mye av dette kan være politisk posering som kan ofres for posisjoner om flertallet skulle skifte.

Derfor er det Arbeiderpartiet og de rødgrønne som sitter med nøkkelen. Regjeringen må sørge for at den umulige problemstillingen forblir en mislykket tallek for skrivebordsskuffene. Da trengs nye grep og mer velferd, entusiasme og glød.

Herfra og til september neste år må regjeringen gå ut i hundre for å begrave Siv Jensens drøm.


Sosialdemokratisk hilsen,
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland

'Det er vår tur til å fikse dette!' - 1. mai 2008

(02.mai.200815:00)
stein ove

Under står 1. mai-appellen undertegnede holdt på arbeidernes dag i Sveio og Os.
En forsinket gratulasjon til alle!

Sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland
__________________________________________

Kamerater, gode partivenner!

1. mai er en festdag: en dag hvor vi feirer faglig og sosial utvikling, der vi feirer arbeiderbevegelsens seire og de fremskritt historien har tilbudt oss, og som framsynte kvinner og menn har kjempet frem til rettigheter og politiske vedtak i årenes løp.

Men 1. mai er også en kampdag: en dag hvor vi plikter å stille skarpt på urettferdighet og skeiv fordelig, hvor vi, i tradisjonen fra de samme vidsynte kvinner og menn må ta innover oss at vi fortsatt har mange kamper å kjempe, både her hjemme og ute i verden. Det gjør denne dagen til en sammensatt hyllest og en mulighet til å peke ut veien videre, og det er vår oppgave å gripe den.

Jeg er glad for at jeg får være med på å feire den dagen sammen med dere her i dag, og jeg vil gratulere dere så mye med dagen!

***

Ved fjorårets valg var det viktig for Arbeiderpartiet å oppnå gode resultater, for det er i kommunene vi får se resultatene av den rødgrønne politikken på Stortinget ? det er i kommunene livene leves, som det heter. Og vi lyktes; Arbeiderpartiet oppnådde en markant fremgang på landsbasis i forhold til valget i 2003, selv om oppslutningen sank noe i forhold til 2005. Hordaland var dessverre en litt annen historie. Partiet ble skubbet vekk fra makten i mange av de største kommunene, og FrP gjorde kraftige innhugg i kommunene i og rundt Bergen. Det er en frustrerende situasjon, men nettopp derfor er det viktig at vi husker på at folket fortsatt ga oss gode nyheter på nasjonalt nivå.

***

Men samme hvor behagelig det er å tenke på at vi har et suksessfullt valg bak oss, er politikkens vesen slik at vi alltid må ha blikket festet på neste utfordring. Det er en av politikkens bitre lover, men den kan utlegges på to forskjellige måter:

Vi kan legge vekt på neste valg fordi vi vil demme opp for noe som er verre, eller vi kan flytte fokus mot stortingsvalget fordi det er vår mulighet til å gi den rødgrønne regjeringen fornyet tillit, til å fortsette å styre på den mest progressive regjeringsplattformen i Europa.

Jeg er mest fan av den siste utlegningen, selv om den første også har noe for seg.

***

Kamerater, 2009 blir et valg om fremtiden. Vi har i dag en regjering som leverer varene og forandrer Norge til det bedre hver eneste dag, og det står opp mot et fortsatt herlig uavklart alternativ. Det eneste vi vet om de borgerliges planer for regjeringsmakt i 2009, er at deres alternativ er nødt til å inkludere Høyre og Fremskrittspartiet, og det gjør umiddelbart ideen lite fristende. 

For vi så hva de gjorde sist de hadde sjansen, sist velgerne ga Høyre og FrP muligheten til å styre Norge. Det er nemlig tull at Fremskrittspartiet aldri har fått være med på å styre; de satt med vetoretten på alt Bondevik II-regjeringen foretok seg. Vi så hva de gjorde, og kamerater: Vi vil ikke se det igjen.

Jeg vil ikke at vi skal oppleve en ny regjering som angriper arbeidernes rettigheter med det mål for øyet å undergrave dem, slik vi husker den forrige regjeringen gjorde da den herpet arbeidsmiljøloven. Hadde ikke vi vunnet valget, hadde vi i dag hatt en arbeidsmiljølov som åpnet for 13 timersdager og 60-timersuke. Normalarbeidsdagen var i ferd med å bli et kjært minne for historiebøkene, og våre motstandere på høyresiden gjorde det med åpne øyne. De visste hva de gjorde da de ødela arbeidsmiljøloven. De visste da de gjorde da de åpnet for en mer usikker arbeidshverdag gjennom liberalisering av bestemmelsene om midlertidige ansettelser. Høyresiden jobbet aktivt for å få folk på kortere kontrakter, med mindre forutsigbarhet og økt press på lønn. De fikk det vedtatt, selv om en samlet fagbevegelse var i mot.

Vår regjering fikk stoppet det, fordi vi tror på større trygghet og forutsigbarhet i arbeidslivet. Vi tror at når Norge ligger helt i verdenstoppen sammen med våre skandinaviske naboer på listen over sterke og levedyktige økonomier, er det fordi vi har et produktivt og sikkert arbeidsliv. På tross av det høye skattetrykket som aldri slutter å plage dem som har mest, er Norge og den sosialdemokratiske modellen ansett som helt der fremme blant måter å organisere samfunnet på. Vi har et arbeidsliv å være stolte av i Norge, og vi har tenkt å la det forbli slik. Du sparker ikke treneren når du leder ligaen, og erstatter ham med fyren som regisserte nedrykket i fjor. Derfor skal heller ikke Soria Moria byttes ut med et kapitalistisk Eldorado.

***

Årets 1. mai smykker seg med slagordet ?Felles klode, felles ansvar?. For Arbeiderpartiet er dette mantraet nødt til å bli mer enn et slagord, det må omsettes i handling. Nesten alle politikere kaller nå kampen mot klimaendringene for ?vår tids viktigste utfordring?¨- minus noen helt soleklare politiske figurer som her skal forbigås i stillhet. Det er bra, for de har rett, og alle verdens forskere gir oss rett. Klimaspøkelset er ikke en morsom historie, det krever mot og lederskap. Arbeiderpartiet og arbeiderbevegelsen har et historisk ansvar for å bringe kloden i balanse ? vi må smi før kloden blir for varm.

Noen partier vil vente, de vil ikke gjøre noe ? i tilfelle det viser seg at vi overvurderte trusselen. Det er et forståelig argument, men det er ubrukelig. For hva er det disse folkene er redde for? Er de redde for at vi etterlater kloden i bedre stand fordi vi plukket opp hansken? Er de redde for at vi innførte restriksjoner på trafikk og la om livene i en slik retning som gjør at noen av de fattigste og svakeste på vår felles klode får muligheten til å oppnå den levestandaren vi regner som selvsagt? Jeg skjønner ikke hva de er redde for.

Men jeg vet hva VI skal frykte, og jeg vet hva vi skal gjøre.

Vi skal frykte den fremtiden som kommer dersom vi ikke går foran, og vi skal fortelle den historien. Den om at vi må få ned våre utslipp og legge om vårt forbruk for å unngå en verden i ubalanse ? en ubalanse som kan øke havnivået her hjemme så kraftig at Bryggen i Bergen kan havne under vann ? og som kan føre til at fattige bønder i Uganda ikke kan videreføre sin livsviktige kaffeproduksjon fordi klimaet er for varmt til at dyrkingen er mulig.

Norge er et av de rikeste landene i verden, og vi har et spesielt ansvar, simpelthen på grunn av måten vi har fått rikdom på. Derfor skal Norge forplikte seg til å ta store kutt i våre klimagassutslipp her hjemme, både gjennom store nasjonale tiltak og de tingene i småtingsavdelingen som vi kan gjøre i våre egne liv. Det handler om kollektivløsninger, om satsing på jernbane, energieffektive bygg og smartere grønne avgifter ? men også om å si nei til handleposer på butikken, dra ut stikk-kontakten når mobiltelefonen er oppladet og om å skru PCen og TVen helt av når du er ferdig med den.  Det er en del av den nasjonale dugnaden som vårt land og vår bevegelse tidligere har vist at vi kan klare. Klimautfordringene krever en global dugnad ? til det beste for vår felles klode. Bak klimakvoter og internasjonale avtaler står du og jeg. Det er vår tur til å fikse dette.

Flere politikere fra FrP skjuler seg bak at det er ?for tidlig å konkludere? i klimaspørsmålet. Men kjære Siv Jensen:

Det finnes ingenting som heter ?for tidlig? i dette spørsmålet, men det finnes i aller høyeste grad noe som heter ?for sent?. Vi må bevege oss forbi tro- og mistro i miljøspørsmålene. Nå er det tid for å innse.

***

Nettopp det at vi i år har kloden som tema, gjør at vi også må benytte anledningen til å se utover vårt lands grenser på en dag som denne. Millioner av arbeidere og kamerater benytter 1. mai til fest og feiring, og til kamp og mobilisering for fremtidens utfordringer. Det er populært å hevde at verden henger tettere sammen enn noen gang tidligere, på grunn av den sekkebetegnelsen vi kaller globaliseringen. Og på mange områder er det rett:

Vi kan ikke ture frem som vi gjør i miljøspørsmålet hvis verdens fattigste skal sikres fremgang og velstand;

Vi kan ikke fortsette å investere store summer av våre fremtidige pensjonsutbetalinger i bedrifter som produserer våpen eller nekter vanlige arbeidere å fagorganisere seg.

***

Men hva kan vi gjøre?

Vi kan, og vi skal fortsette å peke på urett og nød.

***

Når arbeiderbevegelsen snakker om at vår solidaritet gjelder og må gjelde alle mennesker og hele verden, møtes vi som regel med særlig to anklager. Den første er at vårt internasjonale fokus bidrar til at vi ignorerer urett som begås i Norge. Den andre er at vi blander oss i for mye, og at vi ikke kan redde alle hele tiden. Svaret på begge disse to anklagene er for meg det samme; et klart og rungende nei. Når vi tar vare på dem som har det vanskelig i Norge, skaper vi et mer harmonisk og trygt samfunn, som derfor har mer tid og ressurser til å arbeide for internasjonal rettferdighet. Og tilsvarende, hvis vi gjennom internasjonalt press og solidaritetsarbeid hjelper den sosiale utviklingen i verden, så er vi med på å skape en tryggere og mindre urolig verden. Disse tingene henger sammen. Vi skal aldri slutte å bry oss. Det er vår moralske plikt.

***

Kamerater, vi er en del av en framtidsoptimistisk bevegelse. Vi tror fullt og fast på at praktisk solidaritetsarbeid og politisk press kan skape forandring og bedre levekår for alle mennesker. Det betyr ikke at vi ikke anerkjenner problemer, men at vi krummer nakken og forsøker å gjøre vårt for å løse dem. Derfor er jeg også glad for at årets 1.mai-aksjon handler om utviklingen i Sør-Sudan.

I den grad vi i det hele tatt høre noe om Sudan - og selv det er ikke ofte - så handler det gjerne om den desperate situasjonen i Darfur-provinsen. Årets aksjon ber oss ikke om å glemme denne konflikten, men den ønsker samtidig å rette nødvendig oppmerksomhet mot den skjøre freden sør i landet. Freden må pleies hver eneste dag for at den skal holde. Skal dette lykkes, trengs det hjelp til å bygge opp igjen et fungerende samfunn, med helsetjenester, skoler og mye annet. Det er dette Norsk Folkehjelp arbeider med i Sør-Sudan. Det handler om å gjøre folket i Sudan istand til å omfavne ei framtid som har vært nektet dem i så mange år. Norsk Folkehjelp gjør en forskjell. 

Det skal vi være takknemlige for.

***

Det skjer ting ute i verden som burde kreve mer av vår oppmerksomhet. USAs folkerettsstridige krig i Irak romler fremover i dag som i går, fem år etter invasjonen. USAs utgifter til krigføring i Irak i en måned, vil alene være nok til å holde alle verdens barn med skolegang i nesten to år. Det er fakta som viser krigers umenneskelighet og urett ? slik vi ser det hver dag ? i Palestina, i Darfur, i Uganda, i Afghanistan.

Men det finnes likevel håp. I Zimbabwe kjemper opposisjonen en kamp for å få tilkjent den valgseieren alle kan se at de fikk i parlaments- og presidentvalget mot Robert Mugabe, og vanlige menneskers oppmerksomhet om glemte konflikter, være seg i Burma, Vest-Sahara eller Tibet, gir grunn til håp. Det har vært et av arbeiderbevegelsens adelsmerker at vi står opp mot brudd på menneskerettigheter. Den kampen skal ikke avsluttes før den er vunnet.

***

Hvert år pleier jeg å bruke litt tid på 1. mai til å hilse og hedre de sosialdemokrater som har vunnet valg det siste året. I år er den listen dessverre kort.

Men vi kan likevel gratulere Jose Luis Zapatero med sin valgseier i Spania, en seier som er viktig for sosialdemokratiet ? men også for Zapatero selv, som endelig kan legge bort beskyldningene om at hans sosialistparti kom til makten kun som en følge av de forferdelige terroraksjonene i Madrid i 2003.

Vi håper det beste for Ken Livingstone i London i dag, og vi ønsker Helle Thorning-Schmidt i Danmark og Walter Veltroni i Italia lykke til videre.

***

Vi hører ofte at 1. mai har utspilt sin rolle. Kamerater, jeg tror ikke på det.

Jeg tror 1. mai fortsatt er en viktig dag for å sette fokus på kampasaker for arbeiderbevegelsen, og jeg tror at vanlige folk og arbeidere vil fortsette å bruke denne dagen til fortsatt å kjempe for de sakene som definerer oss som mennesker.

Igjen: Gratulerer med dagen!
Høyres mentale viskelær

(28.apr.200814:17)
stein ove

Skal Erna lykkes i å hamre løs på regjeringen som usolidarisk og livsfjern, er hun helt avhengig av å glemme...den forrige regjeringen. Og historien. Lykke til.

Høyres landsmøte denne helgen var ganske sikkert vellykket, hvis man ser på det med Høyrebriller. Pressedekningen var stor, idedebatten slett ikke borte (paneldebatt! ny bok med idiotisk og uvennlig tittel! Torbjørn Røe Isaksen!), en harmløs landsmøtetale (om enn ikke spesielt god) og en populær og vagt folkelig ny nestleder.. Det var sikkert et godt møte.

Men det politiske utbyttet er, for oss som aldri vil svinse rundt i korridorene på et Høyre-landsmøte, heller magert, eventuelt bare nedslående. I sin innledning harselerte Erna Solberg med både Trond Giske og alle skal med, uten at noe nytt kom frem under lyskasterne. Men Høyre har -kanskje- en misjon, og det er å male Stoltenberg-regjeringen som statisk og lite endringsvillig. Problemet er bare at de burde la sitt eget parti få det første strøket.

Erna Solberg mener regjeringen er usolidarisk, men glemmer å nevne at det var hennes regjering som kuttet i dagpengene til samfunnets svakeste og la opp til tidenes rovdrift på norske arbeidere ved endringer i arbeidsmiljøloven. Det er hennes parti som har åpnet døren for privatskoler som utarmer den offentlige skolen og gavner de best økonomisk stilte foreldrene, og det var Erna Solberg selv som kuttet milliarder til kommunene under Bondevisk regjeringstid.

Jeg aksepterer at Erna ikke kan innrømme alle disse tingene,. for da vil påstandene om regjeringens feilgrep overfor de svakeste se puslete ut. Men jeg liker ikke tonen, og jeg liker ikke implikasjonene. Det er simpelthen uredelig, og slett ikke i tråd med den 'anstendige konservatsimen' som nevnte Røe Isaksen flagger så høyt med i sin forøvrig nokså innholdstomme nye bok.

For joda, den rødgrønne regjeringen har mer enn nok å ta fatt på, og mange oppgaver er ikke løst. Det finnes helsekøer, for dårlige behandlingstilbud for narkomane, for mange som vil og kan bidra står fortsatt utenfor arbeidslivet og forskjellene i Norge er økende.

Men kjære Erna Solberg:

Skal ditt parti kunne ha troverdighet som hvit ridder, må Høyre erkjenne gamle feil. Og Høyre må innse at vi ikke fikser dagens problemer med gårsdagens verktøy. Jeg kan allerede høre Solberg starte en ny diskusjon om gårsdagen ('sosialistene' blir trolig nevnt en del ganger), men uansett - vi vil gjerne ha hjelp til å fikse Norge.

Men da krever vi også reell politisk debatt om løsninger, ikke posering og gjennomgang av historien med viskelær.

Sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland


Arbeiderpartiet må endre tonen i debatten

(12.mar.200812:30)
stein ove

Arbeiderpartiet må lege et åpent sår. Nå.

I det som begynner å bli ganske mange år har Arbeiderpartiet lagt til seg den uvanen å spille tøffing i innvandringspolitikken på et vis som tramper på lovanedene om en mer human innstilling som Soria Moria-erklæringen lovet. Det er ingen nyhet for noen at jeg og AUF gjennom en del år har gitt partiet, og i særdeleshet statssekretær Liebe Rieber-Mohn, en del tyn for at Norge ikke prøver å være det spor bedre enn land vi ikke vil sammenligne oss med (Danmark), eller regjeringer vi lovet å rydde opp etter (Bondevik II).

Dessverre ser det fremdeles ut som at min regjering ikke er villige til å innse noen av de viktigste poengene fra den bredpenslede kritikken:

1. Arbeiderpartiet kan ikke og skal ikke slå FrP på innvandring.
Det er FrP som er originalen, og de kan manøvrere på en måte ingen andre kan - fordi de har ideologisk frihet til det. Fremskrittspartiets innvandringspolitikk er drevet av like deler frykt og egoisme, på en helt annen og mer uappetitlig plattform enn den sosialdemokratiske. For Arbeiderpartiet er det nødt til å være en plikt å ikke synke ned på et retorisk nivå der man skyver innvandrere og flyktninger foran seg - og fordeler skyld utfra bekvemmelighet heller enn utfra faktisk skyld. Her har regjeringen fortsatt en jobb å gjøre, og nettopp å endre tonen i debatten er vår viktigste oppgave. Det går ikke an å vinne troverdighet som et parti som vil behandle alle likt både etter lovens og likeverdets bokstav så lenge man igjen til stadighet faller ned i fremmedfryktens skyttergrav.

2. Arbeiderpartiet må ta makten tilbake fra et hode- og hjerteløst byråkrati.
Folket får de politikere de ber om, heter det. Likevel reagerer velgerne sterkt og fortellende i tilfeller hvor de ser at åpenbar urett har blitt begått - uten at mitt partis politikere gjør det samme. Det er et demokratisk problem som er helt håndgripelig hver gang mediene melder om en utkastelsessak fra Norge som omhandler for eksempel barn eller innvandrere som har vært bosatt så lenge i landet at de har hele sin sosiale base her. Da vekkes lokalsamfunn og rettferdighetsfølelse, men politisk ledelse på feltet i Arbeiderpartiet klarer ikke å føle folkets harme. Problemet er at regjeringen synes å ha abdisert i spørsmålet, og skjøvet byråkrati og tilsyn foran seg, for selv å slippe å bli skitne på fingrene. Det holder ikke. Veien til humanisme og rettferdig behandling går ikke via byråkratiet; den går via de brennende hjerter og normal folkeskikk.

3. Arbeiderpartiet må innrømme feil.
Det er dønn umulig å finne ydmykhet i mitt parti på disse sakene, trolig som en reaksjon på både moment 1 og 2. Men det begås feil, forbannet mange feil: Vi kaster ut folk som skulle ha fått bli boende, vi behandler mindreårige asylsøkere som kasteballer, vi river opp velintergrerte innvandrere fra lokalsamfunnet og busser dem ut av landet. Det er feil, og noen må ha guts til å fortelle keiserdømmet i Arbeids- og inkluderingsdepartementet at inkludering ikke er omdefinert til innstramming this very night.

Vi kopierer tilogmed Erna Solbergs taktikk ved å reise ut i verden for å fortelle kommende-, ikke-kommende og verdig trengende asylsøkere og medmennesker at det ikke er noen grunn til å prøve: Norge er trangere, ondere og vanskeligere enn du skulle tro.

Det er på tide å minne mitt kjære parti på det bare en eneste gang til:
Klarer vi ikke å vinne kampen om hjertene, vinner vi heller ikke kampen om velgerne. Et samfunn er ikke bedre enn det behandler sine svakeste. Derfor må Arbeiderpartiet holde fokus på målet, som er Soria Moria; målet om en skole som er sosialt utjevnende, en uforstyrret kamp mot fattigdom og undertrykkelse, en kamp for likestilling og utjevning, og en kamp mot frykttaktikken som preger innvandringsdebatten.

Det er ikke bare en kamp mot de som vil noe annet enn oss. Slik situasjonen er i dag, er den også en kamp mot oss selv.


Sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland


Disclaimer: Dette innlegget reflekterer dessverre ikke fullt og helt Arbeiderpartiets syn.

Men Jonas, da!

(06.mar.200816:31)
stein ove

Jonas Gahr Støre skuffer om rakettskjoldet, og avviser å legge ned veto i NATO.

I dagens Klassekampen kommenterer utenriksminister Jonas Gahr Støre den ytterst pågående debatten om USAs planer om et europeisk rakettskjold. Gahr Støre holder frem at regjeringen er 'skeptiske' (diplomatspråk for 'mot') til planene, og det er bra, for rakettskjoldet er en arkaisk og gammeldags måte å drive forsvarspolitikk på. Ikke like bra er det at Støre samtidig blankt avviser å legge ned veto mot planene ('det er det samme som å melde oss ut av NATO', påpeker Marit Nybakk hjelpsomt i Politisk kvarter her til morgenen), og legger samtidig muligheten for en såkalt 'fotnote' i skuffen.

Det er skuffende at Støre er så passiv til den faktiske motstanden mot rakettskjoldet, når regjeringen ellers har vært klar og tydelig som kildevann på at Norge er motstandere av planene. Skepsisen mot fotnotene, som er en form for reservasjon, ble spesielt godt kjent fra Danmark gjennom åttiårene, da den venstreorienterte opposisjonen ved flere anledninger fikk samlet Folketinget om en annen utenrikspolitisk linje enn den regjeringen ønsket å føre. Det betød at Danmark måtte reservere seg på flere politikkområder i NATO, hvilket borgerlig historieskriving i vårt nordiske naboland suksessfullt har klart å fremstille som en katatstrofe for landets utenrikspolitiske troverdighet.

Men kjære Jonas: Det nytter forbannet lite å bare være mot, hvis vi har tenkt å lydig pakke sammen innvendingene våre når det kommer til avstemning. Gahr Støre har riktignok et riktig catchy resonnement: 'I NATO har ikke fotnotene vist seg særlig effektivt når det gjelder å få gjennomslag, ei heller styrke posisjonen til de landene som har brukt dem. Jeg har mer sans for romaner som har fotnoter' (1).

Det lyder kult, ikke sant? Problemet er at det ikke rykker noe - i steden for å prøve noe som tidligere ikke har vist seg særlig effektivt, er utenriksministerens løsning å ikke gjøre noenting som helst. Det er ikke sånt jeg vil høre fra min utenriksminister, og jeg håper og tror at årsmøtet i Hordaland Arbeiderparti denne helgen vil fortelle i klartekst at regjeringen må gjøre mer for å stanse rakettskjoldet enn å strø om seg med heftig retorikk og holde kjeft under avstemningen.

Sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland

(1)
Støres henvisning til at han liker bøker med fotnoter spiller på at han i forbindelse med utgivelsen av Dag Solstads bok Armand V. Fotnoter til en uutgravd roman fikk anmelde boken for Morgenbladet, fordi boken handler om en ansatt i Utenriksdepartementet. Ytterst stilfullt.

Ikke i mitt navn

(03.mar.200817:00)
stein ove

Monica Mæland får ikke krige mot regjeringen i mitt navn.

Det er menneskelig og forståelig at mennesker kan bli frustrerte når ting ikke går deres vei. Monica Mæland er like mye menneske som alle oss andre. Men de fleste mennesker pleier å se at det man må gjøre når folk ikke vil lytte gjøre som du vil, er å invitere til dialog om problemet - ikke å gå til krig (med mindre man er Bush eller...ojsann, Fogh Rasmussen, og vil ha olje, selvsagt). Men det er hva Monica Mæland har gjort de siste dagene.

AUF er også frustrerte over at regjeringen ikke har bevilget mer penger til Bergen de siste årene, slik det gikk frem av BA fredag. Men vi ser også noe Mæland har vanskelig for å se; at noen ting faktisk har gått rett vei. Under Erna Solberg, som er fra Bergen på papiret og i dialekten, ble Bergen og andre kommuner tvinget til å skjære inn til beinet. Regjeringen har investert kraftig i Hordalands prestisjeprosjekt på Mongstad, og statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen sikret Bergen en ny tørrdokk på Haakonsvern. Listen kan gjøres mye lenger, men skal først og fremst understreke et poeng: Bergen hadde ikke blitt mer rosenrødt under Erna, snarere tvert i mot.

Jeg vil ha nye bygg, jeg vil ha innflytelse og jeg vil ha utvikling for Bergen og Vestlandet, og jeg skulle helst hatt det i går. Og jeg respekterer alles rett til å mene at regjeringen ikke gjør nok. Men jeg er også fullstendig klar på at sakene hadde sett verre ut for Bergen om Erna hadde fått styre. Vi hadde kunnet si goddag til enda lengre barnehagekøer enn i dag (hvor borgerlige Bergen er en av få byer som fortsatt sliter med å få full dekning), vi kunne hilst på vår gamle venn 'mindre overføringer til kommunene', og nikket gjenkjennende til forrige stortingsperiodes spøkelser; høyere arbeidsledighet, utarming av offentlig sektor og en mer arbeiderfiendtlig politikk.

Sorry, Erna og Monica, dere får ikke kjempe for Bergens sak med mitt navn på krigserklæringen. Jeg er stolt, men ikke fornøyd med den jobben regjeringen har gjort for Vestlandet. Men jeg stoler såpass på at Jens og regjeringen ser hva som må til, uten at vi trenger å få gårsdagens mareritt fra høyresiden med på kjøpet.

Sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland

En sjanse til

(29.feb.200812:51)
stein ove


Anniken Huitfeldt er det eneste regjeringsmedlemmet som ikke får en eneste hvetebrødsdag.


Statsminister Jens Stoltenberg utnevnte fredag Anniken Huitfeldt som ny likestillings- og barneminister. Det er et kompetent og sikkert valg, som er ready on day one, som det for tiden er så populært å hevde. Og Anniken har behov for all den erfaring hun har når hun nå blir minister, for utfordringene står i kø. Hun skal, kjapt som bare det, rydde opp i kaoset rundt barneombudet, og hun må få fyr på kjelen rundt den nye ekteskapsloven, hvis debatt for tiden befinner seg på et nivå der selve saken er skjøvet i bakgrunnen, og erstattet av en konkurranse om hvilken side av meningsmakere som får flest sjikanerende brev. Det er ikke fruktbar lei, og det er ministerens jobb å sørge for at debatten ros i havn med det resultatet regjeringen har bestemt.

Spennende blir det også å se Huitfeldts posisjoner på den siste ukens store debatt om tredeling av foreldrepermisjon. Huitfeldt har, i likhet med statsministeren, gått hardt ut mot en tredeling, men mange politiske grupperinger i og utenfor partiet er ikke villige til å la saken slippes på gulvet helt uten videre. De neste ukenes årsmøter i Arbeiderpartiets fylkeslag vil gi indikasjoner på hvor vinden blåser.

AUF håper fylkene gir nyeministeren beskjed om at en tredeling er en ordning bidrar til det beste for barna, slik at Huitfeldt kan foreta en skånsom usving på en av de viktigste hastesakene i hennes to timer gamle ministerkarriere.

Sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland                                         

En oppløftende opplevelse

(18.feb.200810:53)
stein ove

Partiorganisasjonen er i ferd med å lukke og slukke for årsmøtene for året, i spent påvente av Hordaland Arbeiderpartis årsmøte på selveste kvinnedagen. Dessverre er det vanskelig for AUF å være tilstede på mange av årsmøtene, for det er alltid en glede å oppleve hvordan det står til rundt i partiorganisasjonen. Så også forrigefredag, da undertegnede og andre AUFere overvar årsmøtet i Lindås Arbeiderparti.

En av de tingene som veldig ofte kommer opp når AUFere er med på årsmøter i kommunepartiene, er det store ønsket som finnes om at AUF skal opprette lokallag på stedet. Det er ingenting vi heller vil, men det er ofte mange praktiske hindringer i veien som gjør at slikt ikke lar seg gjøre, eller eventuelt tar lenger tid enn både vi og partiet setter pris på. Lindås er slik sett i en privilegert situasjon, fordi vi her allerede har mange medlemmer, folk som vil gå foran, og nå også økonomisk råderom til å gjennomføre det. Vi takker Lindås Ap for hjelpen, og starter arbeidet med å stable et Nordhordland AUF på banen i løpet av våren.

Kaffe, Olav Akselsen og sosialt samvær etterpå bidro til å gjøre Lindås Aps årsmøte til en i sannhet oppløftende opplevelse.

Sosialdemokratisk hilsen,
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland

En despot på rådhusveggen

(07.feb.200810:19)
stein ove
I uke seks av 2008 diskuterer plutselig hele Bergen, og kan hende også store deler av resten av landet, Stalin. Det er slett ikke normalt. Kan hende kunne vi gjort det på bakgrunn av en fislete og relativt uinteressant Civita-rapport om norske ungdommers nokså uvitende holdning til tidligere tiders kommunisme, men alle som har lest Civitas rapport (som er kort og oversiktlig og kan leses på www.civita.no) skjønner kjapt at få nye perspektiver kommer inn den veien.

Nei, grunnen til at gamle Josef Stalin plutselig er på alles lepper denne uken, er at kulturbyråd Henning Warloe gikk ut i Bergensavisen mandag og stilte den ene veggen på Bergens ikke overveldende vakre rådhusbygg til rådighet for en kunstinstallasjon med portrett av den falne diktatoren fra Sovjetunionen. Det vekker, gledelig nok, sterke reaksjoner i byen, og det er nettopp det gledelige: Allerede en måned før portrettet eventuelt havner på rådhusets yttervegg, går bergenserne faktisk rundt og diskuterer kunst! Det viser, bedre enn noe annet, at prosjektet har lykkes, uansett om svaret nå til slutt blir ja eller nei.

Pablo Picasso er en av historiens største kunstnere, og det er etter mitt syn utelukkende positivt at hans kunst kan vises frem i et så stort format og under så stor offentlig debatt som den vi nå har fått. Om det også bidrar til større nysgjerrighet blant tilskuerne (eller deltakerne, hvis vi skal holde oss til kunstteorien) slik at Stalins historie og grusomhet kommer frem i lyset igjen, er det en positiv bieffekt.

Josef Stalin på Bergen rådhus kan komme til å gjøre mer for historieoppfattelsen til folk enn alskens tendesiøse spørreundersøkelser fra høyresidens tenketanker noen gang kan.

Med sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland

Nye fjes

(21.jan.200804:43)
stein ove

Januar er starten på årsmøtesesongen i AUF og partiet. Det betyr lokallagene gjerne gir nye folk mer ansvar for å promotere og lede lokallaget i året som kommer.

De siste to helgene har to av lokallagene i AUF gjort nettopp det. Sotra AUF, som i flere år ble ledet av Ruben Håvik, har nå gitt ansvaret videre til Joakim Snekkevik Hevrøy, som tar på seg ansvaret med å minne verden på at det finnes liv, røre og opposisjon til de gamle mennene som styrer en av kommunene i landet med lavest gjennomsnittsalder.

Bergen AUF hadde årsmøte nå i helgen, og Pauline Søvik ga stafettpinnen videre til Rasmus L. Rasmussen, som får en litt annen oppgave: å vise frem problemene det borgelige Bergen har, og hvorfor ungdom bør ungdom bør gå med om å avvise den blå resepten.


Nå følger årsmøtene også igang i Stord AUF og i studentlaget Høyden AUF, som leder opp til fylkesårsmøtet i AUF i Hordaland i begynnelsen av februar.

Januar er måneden for å komme i gang. Minst fem ganger, i min bok.

Med sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland

Er festen virkelig over?

(10.jan.200811:21)
stein ove

Bergensavisen har i dag et større oppslag om at de politiske ungdomspartiene kan notere økning i medlemstallene når de nå går igjennom listene for 2007. Avisen velger seg overskriften 'FESTEN ER OVER' for å dekke saken, som henspiller på en uttalelse fra FpUs Petter Kvinge Tvedt om at hans organisasjon har blitt profesjonalisert politisk de siste årene. Det er til å håpe at Tvedts uttalelser er riktige, selv om brorparten av FpUs politiske initiativer fremdeles tyder på det motsatte. Men hans parti har nå kommet i posisjon i mange av kommunene i og rundt Bergen etter valget forrige høst, og til slutt vil det trolig vise seg at BAs overskrift kan stå som heading på nettopp den utviklingen i Bergen, i Fjell, på Stord, i Lindås, på Askøy og andre steder.

AUFs leder Kjetil Vevle velger å se på den utviklingen på en ironisk, positiv måte, og påpeker at det blir enklere for venstresiden å mobilisere nye medlemmer når høyresidens løsninger får råde. Han har selvsagt rett. FrP og Høyre sitter med makten  alle de overnevnte kommunene, og det kommer til å få konsekvenser for ungdom i disse kommunene. Det blir ikke mindre bruk for AUF i tiden som kommer, den saken er klar. Kutt i ungdomstilbud og kulturtilbud venter i kulissene.

Med det største medlemstallet siden 2001, er AUF igjen bedre rustet til å kjempe ungdommens sak i kommunene i Hordaland. Borgerlig flertall i kommunestyrene borger for en lusen fest for de unge blant innbyggerne de neste fire årene. AUF er klare til å redde festen.

Vil du være med på å redde festen? Meld deg inn i AUF her!

Med sosialdemokratisk hilsen,
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland

Ja takk til fortiden

(20.nov.200713:03)

Stein Ove

Mandag denne uken begikk det nye byrådet av H, KrF og FrP sin kanskje mest uskjønne manøver til nå ? ingen liten prestasjon , tatt i betraktning de uttalelsene byråd Øistein Christoffersen så behørig ble minnet på i går. Denne dagen gikk nemlig flertallet, sammen med Pensjonistpartiets ene representant, inn for å anbefale Stortinget om å ikke  følge Bostad-utvalgets innstilling til ny formålsparagraf for barnehager og skoleverket.

 

Det lyder ikke som noe katastrofe, gjør det vel? Lever vi ikke egentlig fint med at våre barn og bekjente får en kristen og moralsk oppdragelse, som det heter i teksten? Det har jo blitt folk av oss også! Jovisst har det det. Men det bør likevel gi byrådspartiene en emmen smak i kjeften når de sier ja takk til fortiden på den måten man gjorde i går.

 

Retten til å få livssynsnøytral behandling og oppdragelse i barnehagen og skoleverket burde være selvsagt. Formuleringen er så lite kjent at få mennesker vet at den finnes, og enda færre bryr seg. Men det er der problemene melder seg: Det er mindretallet i Norge som ikke er kristne i en eller annen form (om så bare på papiret), og det er mindretallet som føler seg diskriminert av dagens lovtekst. Dagens lovtekst er og blir en diskriminering av de mange, mange barna og foreldrene i Norge som bekjenner seg til en annen religion enn den kristne ? eller kanskje ikke til noen religion i det hele tatt. De har krav på å bli respektert for sitt valg, men det blir de ikke av flertallet i Bergen bystyre.

 

Realiteten er selvsagt at dette spørsmålet er handlet vekk av FrP og Høyre i fornhandlinger med KrF, slik at de stakkars representantene i de to førstnevnte partier var bundet til å fortsette diskrimineringen. De kan trøste seg med at den rødgrønne regjeringen ikke kommer til å følge rådet fra hovedstaden her vest. Med hjelp fra stortingsflertallet vil Norge snart få en ikke-diskriminerende formålsparagraf, til gavn og glede også for dem i byrådspartiene som i går pliktskyldigst måtte reise seg for å sikre flertallet for et annet standpunkt enn det de støtter i en sak hvor representanter normalt blir fristilt.

 

Skaden har skjedd i Bergen. Nå må regjeringen rette den opp. For barnas skyld, som det heter.

 

Sosialdemokratisk hilsen

Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland

Ungdommens Europaforum

(12.nov.200719:49)
Stein Ove
Fredag ettermiddag i forrige uke tilbrakte jeg sammen med en bunke jevnaldrende ungdommer i et lokale på Ungddomshuset 1880 i Bergen. Jeg, mine jevnaldrende og utenriksminister Jonas Gahr Støre skulle diskutere fremtiden for europa, klimaproblemene og utdanning i Europa. Det ble mye klima. Bare klima, faktisk. ('Utdanning får vi ta senere', sa Støre når han så at tiden ikke strakk til å tøtjse borti det, og ga undertegnede, med sitt beskjedne antall studiepoeng litt roligere puls og bedre selvtillit).

For den unge forsamlingen hadde skytset klart mot den usårlige ministeren, med alle verdens relevante problemstillinger. Møtet, som bar den noe opphøyede tittelen 'Ungdommens Europaforum' er nemlig ment å sette standarden for hvordan den unge generasjon forholder seg til EU, og hvilken rolle Norge skal spille overfor EU, særlig på klimaspørsmål. Mange av hintene ministeren fikk med seg på veien dreide seg om at Norge må gå foran og tøre å vise vei for resten av verden, blant annet gjennom økt satsning på fornybar energi og offensive klimatiltak her hjemme. Støre selv var mest interessert i å vite hva ungdommene mente vi kunne gjøre overfor EU, særlig sett i lys av at ESA er i ferd med å lage kvalm om Mongstad-rensingen. Mer intens miljø-lobbyisme, lød svaret. Holdningsendringer. Felles avgiftsregimer. Og kollektive løft av de fattigste landene i verden gjennom en ny og bedre Kyoto-protokoll.

 Det sa de unge. Deretter sa Jonas det samme.


Det var oppbyggelig og trivelig. Og det viste for alle som ville se at de skoleungdommer som frivillig setter seg ned etter skoletid for å snakke om klimapolitikk, ikke vil gi Støre eller EU slack før problemet er brakt under kontroll.

Et skoleeksempel på et overtramp

(29.okt.200712:27)
Stein Ove

Forrige uke kjørte flere medier saker på at privatskolekjeden John Bauer kan ha bedrevet ulovligheter for å hente ut økonomisk gevinst for driften av sine skoler i Norge. Det er, og har alltid vært, ulovlig å drive skoler for profitt i Norge, men likevel har Bauer-kjeden trolig omgått reglene for å tjene penger på barns skolegang. Det er forkastelig og høyst problematisk dersom det viser seg at John Bauer bevisst har omgått regelverket på denne måten, fordi det ville rokke ved en av de fremste grunnpilarene i det norske skolesystemet. Derfor har AUF gått ut og krevd en fullstendig granskning av John Bauer-saken, slik at man får fakta på bordet.

Konklusjoner skal ikke trekkes på forhånd; det er nok å påpeke at dette viser med tydelighet at AUF har hatt god grunn til å frykte liberaliseringen av skolemarkedet i Norge. Private aktører kommer ikke inn på markedet av ren godhet - de kommer for å tjene penger. Regjeringen har sagt at det ikke skal skje, og valgte derfor å legge Bondevik II-regjeringens liberaliserte lovforslag i skuffen igjen. Hvis granskningen av John Bauer-saken i Oslo viser at kjeden har forsøkt å sette seg på kant med loven, bør regjeringen gå en ny runde med seg selv for å se på om det er mulig å ta kampen opp for å stenge også eksisterende skoler.

Det ville være en katastrofe for alle elevene som i dag går i privatskole. Skylden bør plasseres hos kyniske skoleledere som ser cash der vi andre ser fremtid.

Viktig signal fra Nobelkomiteen

(12.okt.200713:41)
Stein Ove

I formiddag ble det klart at årets fredspris deles mellom FNs klimapanel og Al Gore, "for deira innsats for å skape og spreie større kunnskap om menneskeskapte klimaendringar og for å leggje grunnlag for dei tiltaka som krevst for å motverke desse endringane", som det heter i Nobelkomiteens innstilling.

Det er all mulig grunn til å applaudere komiteen med et klokt og fremtidsrettet valg. Arbeid med opplysning av offentligheten om klimaendringer er et arbeid som ikke umiddelbart faller inn under folks vanlige oppfatning av fredsarbeid - det pleier som oftest å ha noe med våpen og sånn å gjøre. Men komiteens tankegang strekker seg lenger enn det, og det skal man ha takk for: Hvis vi ikke gjør noe for å stanse de dramatiske klimaendringene nå, vil verdens uro bare øke. Allerede i dag drives millioner av mennesker på flukt som klimaflyktninger, og kampen om å få verdens stormakter over på fornybar energi er en av de viktigste faktorene for å øke stabiliteten i verdenssamfunnet. Lykkes vi med det, minsker interessen ikke bare for å krige for olje, men også de rike landenes mulighet til å presse oljeinteressene foran befolkningens beste.

Det er fredsarbeid, det også.

Sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland

Hva er det med Fjell?

(03.okt.200711:53)
Stein Ove

Vekstkommunen Fjell er i ferd med å bli et fenomen. Dessverre ikke på grunn av at man i kommunen, som har en av de største andelene av helt unge innbyggere i hele landet, tør å gå nye veier; det er fordi det nye, mørkeblå flertallet i kommunen tramper demonstrativt bakover på forlengst oppgåtte stier.

Bergens Tidende, lokalavisen VestNytt og flere andre har hatt gode tider på det seneste, etter at Høyre, FrP og KrF fant sammen i en udelikat allianse for å ta makten i Fjell kommune etter valget. De politiske tabbene er hugget i stein allerede lenge før sirkuset starter - det har FrPs Georg Indrevik sørget for. Hans parti gikk høyt på banen før valget med ønske om at Fjell-sokningene skulle få avgjøre bompengespørsmålet gjennom 'folkeavstemning' - noen små måneder etter at hele folket fikk delta i den mest demokratisk funderte formen for organisert meningsutveksling vi har: Den som heter valg. På partier. Med lister. Med visjoner og politikk. Om bompenger og sånn.

Smørjen fikk trolig Bergens Tidende til å ta fri noen dager etter valget, for å le ferdig av enden på visen. Resultatet av forhandlingene mellom de mørkeblå kamerater ble nemlig en 'meningsmåling', der 2000 av kommunens innbyggere skal spørres om deres forhold til bompengespørsmålet. Det må svi langt inni KrFs sjel over å ha bidratt til å sette en slik ide ut i livet. Resultatet blir, uansett hvordan man vrir og vender på det, ikke noe annet enn en ringerunde, foretatt ene og alene fordi Fremskrittspartiet med følge ikke makter å stå for sin egen politikk. Det er både udemokratisk, dyrt, byråkratisk og ikke så lite flaut.

Men den vonde smaken i munnen (eller den boblende latteren, om man ser det slik) stopper ikke der. De små blå vennene har nemlig forhandlet seg frem til plasseringen av sine folk i formannskap og komiteer for de neste fire årene. Resultatet: Fem menn styrer Fjell. De er hvite, de er middelaldrende, og de er menn alle sammen. Sammensetningen av komiteene er ikke mye bedre.

Det bør være flaut for det politiske flertallet i Fjell at man har satt sammen en kabal på denne måten. Det er ingenting galt med eldre, og ikke med men heller. Men når en kommune med den demografiske sammensteningen Fjell har skal styres på den måten, da er utelukkelsen av kvinner og unge et like stort problem som det alltid har vært.

Get. Out. The. Vote.

(10.sep.200715:42)
Stein Ove

Om fire og en halv time stenger valglokalene, og kommune- og fylkestingsvalget 2007 blir avsluttet. I løpet av timer har vi resultatene som skal legge grunnlaget for forhandlingene om de politiske konstellasjonene i alle landets kommuner de neste fire årene.


Titusenvis av velgere bestemmer seg i disse siste timene for hvilket parti de vil støtte. Jeg har bestemt meg for lenge siden. Jeg stemmer Arbeiderpartiet fordi jeg ikke vil passivt sitte å se på at høyrevinden vender tilbake, i en ny og mutert form. Jeg vil ikke at min hjemkommune skal overlates til private aktører, jeg vil ikke at kommunens eldre skal bli en salgsvare.

Jeg vil ha trygge og gode skoler der det går an å være uten frykt for å få en murstein i hodet, jeg vil ha miljøkommuner som tar klimatruslene på alvor, og jeg vil ha en kommune der man ikke trenger å være redd for å bli gammel.

For meg er det det valget handler om, i Bergen, i Os, i Fjell - overalt. Stans høyrevinden, stem rødgrønt!

Klassekampen sier det bedre enn meg i sin lederartikkel på valgdagen:
"Følg kroppens anatomi, finn hjertet, og gå den veien det ligger ? gå til venstre. Og så kan du stemme så langt til venstre kroppen din tåler"

Godt valg!


Sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland

Intensiv avslutning

(06.sep.200710:23)
Stein Ove

Størst i landet -større enn SV ved skolevalget
En drøy uke med skoledebatter fikk sin kulminasjon tirsdag, da resultatene fra årets skolevalg ble presentert. AUF har vunnet valget på landsbasis, og brøt dermed endelig FrPs mangeårige jerngrep på ungdommen. I Hordaland sto AUFerne på dag og natt for å presentere Arbeiderpartiets politikk på alle skolene i fylket. Resultatet viste til slutt 10,7 prosent, samme oppslutning som i 2003. Verdt å merke seg er det at Ap denne gangen gikk forbi SV, og dermed er det største partiet på venstresiden blant elevene i Hordaland. Det er en situasjon vi er fornøyde med, men vi skal selvsagt jobbe for en kraftig økning i oppslutningen frem mot 2009.

Uansett: Mette, Joakim, Jørgen, Heidi, Sandra, Tore, Bendik, Trude, Siw-Anita, Aksel, Øystein, Pauline, Marte, Ragni, Nils-Olav, Ane, Rasmus, Oda, Anders, Bjarte, enda en Øystein, Monica, enda en Marte, Kjetil og Dag Ole - dere er fabealktige!

Sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland

Frekkhetens nådegave

(13.aug.200719:37)
Stein Ove

Oslos byrådsleder Erling Lae er en frekk fant. I VG i dag går Høyre-toppen ut og skryter av at han gjør det motsatte av det regjeringen har pålagt kommunene å gjøre i henhold til offentliggjøring av karakterer; Regjeringen sier nei. Lae gir blaffen.

Til Norges største papiravis uttaler Lae og andre høyrekamerater at de er villige til å 'gå i krigen' mot kunnskapsminister Djupedals grep, og hever seg til nye, pompøse høyder. Han mener at karakteroversikten er en nyttig ressurs for dem som styrer i skolen. Det har han sikkert rett i. Men han overser med sedvanlig skylapp-arroganse at det er forskjell på at skoleledere får vite resultatene og kan bruke dem konstruktivt, og at aviser og elever kan bruke reslutatene til rangering og stigmatisering.

Det var nemlig det som skjedde da Kristin Clemet innførte loven - man fikk en virkelighet hvor karaktersnittet ble brukt på en måte som ikke tjener noenting. Karakterer forteller ikke hele sannheten om en elev, og i hvertfall ikke om kvaliteten på en skole. Bare tilstedeværelsen av en potensiell mistanke om at dette kan spille en rolle i karaktersettingen, er grunn god nok til å avvise Erling Laes tanker.

Erling Lae kan mene så mye han vil at dette er en demokratisk rett elever og foreldre har. Det hjelper ikke. Offentliggjøring løser ingen problemer i skolen. Tverimot: Det kan skape nye, som kan være alvorlige for skolenes troverdighet og for elevenes skolehverdag.

Vi har enda ikke hørt noe om at Oslo-byrådens partifeller her i Hordaland har planer om å gjøre som Lae. Ikke vil jeg vite det heller. For hvis Arbeiderpartiet vinner kommunevalgene i september, er den problemstillingen død: Da forblir offentlig karakterrangering en litt ekkel drøm fra Clemets tid.

Sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland

Juli måned: Vaskehjelpen og kaoskameratene

(27.jul.200701:44)


I Bergen har det de siste månedene vært spennende på mange måter. Vi rundet av bystyret før sommeren med to dagers svært lange møter. Skillene i bypolitikken har blitt klarere jo mere vi nærmer oss valget. Nå er det kamp: Rød-grønt mot blått, med gult krydder.

Arbeiderpartiet i Bergen begynte allerede i november '06 med strategimøter, og senere møter i valgkamputvalget. Vi er godt rustet, og har oversikt over det politiske landskapet.

Gjennom sommerukene som har vært til nå så har vi sett at den intensive delen av valgkampen tjuvstartet allerede i begynnelsen av juli. Da hadde Høyre og resten av de borgerlige partiene allerede tatt sommerferie. Rådhuset var tømt for politikere. Utenom Arbeiderpartiet da, med jevnlige besøk av rødgrønne venner.

Ny kurs for Bergen: Arbeiderpartiet, Sv, Sp og Rv (rødt) kalte den 10.juli inn til pressekonferanse. Man hadde blitt enige om en politisk plattform for et mulig samarbeide etter høstens valg. Det må ha kommet overraskende for høyresiden og sentrumspartiene - dog de var særdeles nysgjerrige på hva Arbeiderpartiets ferieplaner var.

Krf hastet inn til pressekonferanse et par dager etterpå. Budskapet: Arbeiderpartiet har blitt blodrødt.

Så tar det helt av. Mens de rødgrønne partiene nå tituleres som "Fløyenkameratene" etter sitt miljø og klimapolitiske initiativ, så har de borgerlige partiene kjempet en knallhard kamp for å få et like tøft økenavn.

Krf kliner til Ap. Krfs leder Moltu kliner til Krfs byutviklingsbyråd Iversen for forslag om rushtidsavgift. Krfs Moltu kliner til og møter Frps leder Christophersen og Høyres leder Hansen til en kopp kaffe på Dickens og hemmelige samtaler uten samarbeidsparti Venstre. Venstres Tveit kliner til Høyre og Krf for å svikte "samarbeidsbyrådet". Høyres Hansen kliner til Tveit fordi han svekker "samarbeidsbyrådet".

FrPs ordførerkandidat på 8.plass (...) Bakke slår til: FrP er nødvendigvis ikke mot bybanen lenger. FrPs 2. kandidat Frøisland kliner til FrPs Bakke for å svikte i kampen mot bybanen. Ordførerkandidat Bakke svinger pennen og kliner til Bergensavisen for ikke å skrive riktig i intervjuet han ga - selv om han gjennomførte sitatsjekk.

Kjære partivenner. Det nye barnet er født: Kaoskameratene - på godt og vondt, for folk flest.  

For å toppe dette, så må det ha godt en jekel i Trude Drevland for nok en gang å få blitzlampene i hennes retning. I Dagbladet 26.juli forslår Høyres ordførerkandidat skattefritak på vaskehjelp. Hun presenterer over 2 sider sin egen vaskehjelp i en alder av et par og åtti, og forteller at for knapper og glansbilder så kan også alle andre få sin egen vaskehjelp. At arbeiderne innen hjemmetjenesten i Bergen blir sendt av gårde med stoppeklokke mens de sjekker livssituasjon, steller pasient, hjem og varmer mat - det nevnes ikke med et ord.

Skal vi bare avlyse valgkampen fullstendig, la kaoskameratene og ordførerkandidat Drevland få styre eget show rett til bånns i valgurnene? Riktignok var vi tidlig på an for å legge strategien for valgkampen, men slike gavepakker som juli måned har levert oss - det hadde vi aldri forventet.

For å si det som Universitetslagets Ole-Jørgen Johannessen ville sagt det: Vi har fått en lissepasning. Målet står rett foran oss. Nå må vi bare skru'an inn. Så tar Arbeiderpartiet tilbake makten i Bergen.

______________________________________________________________________________

Pål Hafstad Thorsen er opposisjonspolitiker for Arbeiderpartiet i Bergen bystyre, og blogger jevnlig om bypolitikken. 

Det finnes et alternativ

(11.jul.200701:45)
Stein Ove
Fra AUF kommer roser til de fire samarbeidspartier Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og RV/Rødt i Bergen, som den 10. juli la frem et samarbeidsdokument som skal legge grunnlaget for de rødgrønne som byrådsalternativ, støttet av RV.

AUF hilser et slikt initiativ velkommen, og er glade for å kunne konstatere at et levedyktig alternativ til dagens byråd er stablet på beina, på dagen to måneder før valget. Det eneste som er sikkert før valget, er at dagens sittende byråd ikke kan fortsette - til det er FrPs holdning til byrådsmakt for bastant. Det åpner for noe som ville være mer skremmende enn dagens byråd: Et byråd utgått av Høyre og FrP alene.

Det vil ikke AUF sitte og se på, og det vil ikke de rødgrønne partiene heller. Derfor er samarbeidsdokumentet laget, og det staker ut en tydlig ny kurs for Bergen for den neste fireårsperioden. Ap, SV, Sp og RV/Rødt sier klart nei til privatisering og ja til felleskapsløsninger, tar miljøutfordringene på alvor (se Fløyeninitiativet), ønsker å ta opp hansken der byrådet har gitt opp i barnehagepolitikken, og vil fortsette å jobbe for at Bergen skal bli en enda mer inkluderende by enn den er i dag.

Det er tid for valgkamp, og med Arbeiderpartiet i førersetet har de rødgrønne i Bergen tegnet opp kursen mot det lokale Soria Moria. Om to måneder avgjør velgerne om fremtidens Bergen skal styres på rødgrønn fremtidstro og optimisme eller på de mørkeblås markedsrus.

Sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland

Sommeren før stormen

(04.jul.200713:15)
Stein Ove
AUF er klare. Veldig klare. Det er små seks uker igjen til valget, og mye gjenstår før valgkampen sparkes i gang. Men lysten og fokuset er der. Det er på tide å få gjort noe med alle de tingene som de borgerlige har latt stå ugjort i fire år; i Bergen, i Os, Austevoll, Vaksdal, Fedje, på fylkestinget og andre steder. Vi er klare som bare det.

Først skal AUFerne bare få en liten vitamininnsprøyting på AUFs sommerleir på Utøya. Det blir neppe noe problem; utenriksminister Jonas Gahr Støre, statsministeren selv og husguden Reiulf Steen er hanket inn for å ruste de unge slekter til valgkamp.Betegnelsen "politisk verksted" har sjelden passet bedre enn i år.

Om to uker fra i dag starter sommerleiren. 26 entusiastiske hordalendinger tar turen til østlandet for dagesvis med vennskapelig sport, sol og intellektuelt påfyll.

Så rulles kanonene ut.

God sommer til alle!

Sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland

Fløyeninitiativet 2007

(21.jun.200714:59)


Rødgrønne allianser har samlet seg om retningsgivende linjer i den lokale klimapoltikken i Bergen. Om ikke dette er historisk, så er det ihvertfall bemerkelsesverdig.

Partiene Ap, Sv, Sp og Rv har samlet seg 4 hovedpunkter. Innen vei og bane, industri, energiomlegging og avfall.

Du kan lese klimainitiativet her: http://www.dna.no/index.gan?id=71153

Prosessen i forkant har vært lang og Hallgeir U. Hatlevik og undertegnede med fler har jobbet hardt for å få Ap i Bergen opp i førersetet i klimadebatten. Med en fjorten punkters plan fra årsmøtet i ryggen - med skikkelig god politikk foreslått av partiets medlemmer - så var det  "enkelt" å meisle ut et utkast til en god klimapolitikk for Bergen.

Vi håpet på en bredest mulig tilslutning fra alle partiene i bystyret. Det virket lovende, men så hoppet Høyre. Det borgerlige partiet landet tungt og hardt på KrF og V. Og så var sentrumspartiene ute av dansen. Disse to partiene som tappert har forsøkt å fremstå som miljøentusiaster.

Høyre og FrP har gått høyt på banen og takket nei til klimasamtaler med Ap, fordi de selv venter spent på byrådets klimaplan, som visstnok skulle komme i juni. Den gang ei. For KrF kunne meddele pressen at de ventet på samme klimamelding fra byrådet - og den skal komme til høsten! Forvirringen er derfor stor. Byrådspartiene og halehenget FrP vil fremme sin klimapolitikk i en melding som ingen, foreløpig, har sett snurten av.

Arbeiderpartiets initiativ til klimadebatt i Bergen er ikke et valgkamputspill. Dette er dønn seriøst. Vi har hatt som mål å dra igang en overodnet debatt om lokale klimatiltak. Vi har blitt møtt med liten vilje til handling fra byrådspartiene og FrP.

Men vi har blitt møtt med åpne dører og ører hos de andre rødgrønne partiene. Det lover godt for fremtiden.

Hva tror du som leser. Er det mulig å få til et tverrpolitisk klimaforlik i Bergen?

Pål Hafstad Thorsen er opposisjonspolitiker for Arbeiderpartiet i Bergen bystyre, og blogger jevnlig om bypolitikken. 

Hurra

(06.jun.200711:25)
Stein Ove

En gledens dag

AUF er henrykte over meldingene om at regjeringen nå legger vekk Bjarne Håkon Hanssens danskinspirerte forslag til aldergrenser på ekteskap, slik flere aviser melder i dag. Kampen skal, i følge Klassekampen, først og fremst ha stått mellom Ap og SV, men SVs prinsipielle motstand ble tilslutt så sterk at forslag ble skutt ned. Det er det grunn til å juble for.

21-årsregelen som var ute på høring er en utmerket regel dersom man ønsker å få ned innvandringen til Norge, men det skal ikke være vår regjerings mål. Vi vet fra Danmark at regelen har bidratt til å skyve på problemet, men ikke nødvendigvis til å løse det. Da er det godt at regjeringen tar konsekvensene av dette.

En gledens dag II

Tirsdag 5. juni var også en gledens dag for AUF av en helt annen grunn; dette var nemlig dagen da årets første nye lokallag ble opprettet. Stord AUF hadde oppstartsmøte på Den Blå Time mandag kveld, og etter mange lange og gode diskusjoner ble et midlertidig styre nedsatt, som skal sitte frem til lokallaget får avholdt sitt ordinære årsmøte. AUF i Hordaland gratulerer lokallagsleder Monica Skaten og resten av det nye styret, og takker Stord Ap for innsatsen i forkant.

Sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland

En kampdag down...månedsvis av kampdager igjen!

(02.mai.200711:09)
Stein Ove
Et forsinket, men ikke mindre hjertelig gratulerer med 1. mai til alle!

1. mai 2007 sementerte følelsen av at valgkampen allerede er i gang og vel så det. Tiden etter landsmøtet har gjort partiet godt, og hele bevegelsen synes her i Hordaland å ha selvtilliten og tiltakslysten i orden, jf feks Pål og Jorils lovnad om 1000 husbesøk - og AUFs umiddelbare tidobling.

1. mai i Bergen ble virkelig en festdag, med horder av mennesker, fabelaktig vær, og en historisk bevisst og knalltøff SV-leder Kristin Halvorsen som hovedtaler for første gang. Responsen var også svært god på AUFs appellanter, Pauline Søvik i Bergen, Guro Fosse Haraldsen og Nils-Olav Nøss i Os og den nyslåtte facebook-flyktningen Kjetil Vevle i Odda. Alle så det som sin oppgave å oppildne partiet til kamp på arbeidernes dag.

Og der står vi nå. Med drøye fire måneder igjen til valget, er hansken kastet, og matchen i gang.
De neste fire månedene skal legge grunnlaget for de neste fire årene.

Sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland

1000 Husbesøk: Noen som byr høyere?

(27.apr.200700:34)


Vi har bestemt oss: Vi skal vinne valget!

Joril Christensen og Pål Hafstad Thorsen forbereder seg på en grasrot-valgkamp Bergen aldri har sett makan til. Inspirert av den innsatsen Oslo Arbeiderparti, anledet av Jan Bøhler, gjennomførte i Groruddalen med 70.000 husbesøk så har vi kommet med følgende lovnad:

Vi to skal fra og med dags dato og frem til valget gjennomføre 1000 husbesøk, sammen og hver for oss i Årstad bydel. Og vi utfordrer resten av partiet: Er det noen som byr høyere - og er det noen som tar på seg jobben med de andre bydelene?

Mulighetene for et borgerlig flertallsbyråd skal nedkjempes.

Under representantskapsmøtet i Arbeiderpartiet 27.april ble dette kunngjort. Og Auf plukket opp utfordringen kjapt. Auf har lovet å gjennomføre minst 10.000 husbesøk. Dette er mental helsepolitikk for Arbeiderpartiet!

Vi har som målsetning at vi skal treffe velgerne på deres hjemmebane. Vi vil prate med velgerne. Vi skal få velgerne opp av den rød sofaen. Og vi skal ha opp valgdeltakelsen.
 
Nå utfordrer vi deg som leser av denne bloggen: Hvor mange husbesøk vil du ta?  
 
 

Kameratar!

(24.apr.200714:03)
Joril
Vi er tilbake etter fire fantastiske dagar på landsmøtet. For ei utruleg bra oppleving. Jens med sine flotte klimamål, Gro og Kofi, Mona Salin. Det gjer mykje inspirasjon og høyra desse tala og det skal vi leva på lenge.  Men det blei ei brutal realitetsorientering å koma attende til Bergen og Hordaland å møta i fylkesutvalet i går. Etter fire dagar blant 700 ?rettruande?, var det klart ein nedtur å kome attende til det same mindretalet og ha Frp, H og Krf i førarsetet. Men med alle gode vedtak og argument frå landsmøtet og eit samla parti i ryggen står vi godt rusta til valkampen og den skal vi vinne!  Når det gjeld regionreforma kunne vi vel tenkt oss eit enda tydlegare vedtak, men landsmøtet slo fast at vi står ved tidlegare vedtak og reforma skal gjennomførast som planlagt, så her vest tolkar vi det som ein marsj ordre. Vi vil samle Ap i Hordaland, Rogaland og Sogn & Fjordana og lage Arbeiderpartiet sitt vestlandsprogram for innhald og prosess fram mot ein Vestlandsregion. Kameratar! Vi er med i verdens beste parti, med verdens beste politikk. No må vi mobilisere alle gode krefter og formidle dette til folket slik at vi kan gjennomføre vår visjon.  Alle skal med!  

DNAs landsmøte: Ja til kriminalisering

(22.apr.200713:38)
Stein Ove

Landsmøtet i Arbeiderpartiet er ved å gå mot slutten. Det har, også for de av oss som ikke har fått oppleve landsmøtet fra Folkets Hus, vært en maktdemonstrasjon: Jens Stoltenberg ga svar på tiltale i sin åpningstale, Gro friskmeldte partiets miljøprofil, Martin Kolberg varslet den perfekte stormen mot FrP frem mot valget, Jonas Gahr Støre brukte tolv minutter på å få hele partiet til å forstå at man igjen kan være stolte av utenrikspolitikken.. Rune Gerhardsen satte landsmøtet i fyr og flamme, slik han pleier, og gjestetaler Mona Sahlin gjorde alle som så henne stolt over det nordiske sosialdemokratiet. Hennes tale om dom kärleksfulla kritiker, bør gi enhver AUFer troen på at det nytter å ta kampen - fordi det er til partiets, og dermed landets beste.

I dag har partiet vedtatt uttalelser på viktige politikk-områder. Som omtalt tidligere, er de fleste av de store sakene blitt ryddet vekk før og i løpet møtet: spilleautomater, statskirken, 21-årsregelen, regionreformen, ubåtsaken... Til slutt sto man, som ventet, tilbake med spørsmålet om kriminalisering av sexkjøp som den helt store stridssaken. Og kamerater: Arbeiderpartiet har gått inn for kriminalisering.

Det er en stor seier for AUF og for store deler av partiet. Debatten har gått høyt, og redaksjonskomiteen prøvde å få lansmøtet med på et kompromissforslag som åpnet for kriminalisering på sikt. Landsmøtet avviste dette. Det er jeg glad for. Med Arbeiderpartiets nye vedtak, er det nå et fasttømret flertall i Stortinget for å vedta en kriminalisering. Endelig skal man kunne si, med loven i hånd, at det ikke er lov å kjøpe andre menneskers kropper. 

Fra AUF her i Hordaland går takksigelser spesielt ut til Mona Sahlin, som sto opp og forsvarte loven i avisene i helgen. Til Gro Tvedt Andersen og hele AUFs ledelse, som gjorde jobben i forkant av og på landsmøtet. Og til Jette Christensen, Kjetil Vevle og Nils-Olav Nøss, som har forankret og løftet saken i partiet og i AUF i flere år.

Takk til dere alle. Og takk for landsmøtet.

Sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland

DNAs landsmøte: Action fra godstolen

(20.apr.200713:25)
Stein Ove
Arbeiderpartiets landsmøte er i gang, og undertegnede er mer enn litt bedrøvet for at jeg ikke er tilstede der det skjer (kollektiv-frende Pål Thorsen er sågar blogger på DNA sentralt under landsmøtet). Trøsten får være at partiet har brukt en masse penger på å lage en feilfri flerkamera-produksjon med overføring av alt som foregår i landsmøtesalen, slik at geek-festen kan flyttes hjem i min stue uansett. Og fra godstolen tar debattene form.

Gårsdagen var, hvis man skal være beskjeden og nøktern, et eviglangt steg i rett retning for Arbeiderpartiets miljøprofil. Jens Stoltenberg fremmet politikk fra landsmøtets talerstol som få eller ingen andre lands regjeringssjefer er i nærheten av på miljøfeltet. Ikke bare skal Norge nå kutte utslippene med 30 prosent innen 2020, slik også våre kolleger i regjeringen har gått inn for. Nei, Norge skal gå lenger: Vi skal også skjerpe våre forpliktelser innen den nåværende Kyoto-protokollen som går ut i 2012 - og redusere våre utslipp med ikke 50, 70 eller 90, men etthudre prosent innen 2050.

Vi gruser verden, med andre ord - i det godes tjeneste.

Det er grunn for enhver sosialdemokrat og for miljøbevegelsen til å være stolt idag. Vi har endelig fått ryddet unna debatten om målsetninger. Nå er tiden inne for å finne de tiltakene som sikrer at vi når våre ambisiøes. Det betyr at vi må satse massivt på teknologiutvikling og kvotekjøp, men også at Norge må gjøre sitt for å ta en stor del av reduksjonene innenlands. Det betyr storsatsning på buss og bane, bedre isolering av hus og fullskalarensing av norsk kraft. Jobben er ikke gjort enda, vi skal også levere. Men Jens Stoltenberg ga oss de signalene vi trengte. Verden venter ikke, sier vi gjerne. Og det gjør den ikke. Men nå venter vi - først på Jens, og deretter på at alle skal følge hans eksempel.

Mer fra landsmøtet kommer etterhvert.

Sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove Lien, stolt fylkessekretær AUF i Hordaland

 

Miljøskadelige utslipp

(17.apr.200715:46)


I bystyrets møte den 16.desember 2005 stilte undertegnede følgende muntlige spørsmål til helsebyråd Trude Drevland angående miljøskadelige utslipp fra Haukeland Universitetssykehus - som nå får et oppfølgningsspørsmål i bystyrets møte mandag 24.april 2007:  

- "Hva vil byrådet foreta seg angående miljøskadelige utslipp fra Haukeland sykehus? Legemidler, antibiotika, urin og avføring skylles ut i kloakken fra Haukeland Universitetssykehus. Sykehuset kan ikke utelukke at radioaktivt avfall også går samme veien. Selv med bakgrunn i dette kan ikke ledelsen ved sykehuset love noen snarlig bedring i form av rensing av sykehusets kloakk.  Dette er svært alvorlige opplysninger som har kommet frem i media. Og når man allerede tidlig på 90 tallet registrerte blant annet resistente bakterier i Puddefjorden, i et område som bergensere flest regner som friluftsområde, uten at man den gang iverksatte tiltak, så må Bergen kommune nå ta en ny vurdering av saken og vurdere tiltak. Spørsmål til byrådet blir derfor om man nå vil finne ut av omfanget av miljøskadelige stoffer som dumpes fra Haukeland sykehus, og i den anledning også vurdere utslippene fra de andre sykehusene i Bergen? Og hvilke umiddelbare og langsiktige tiltak vil byrådet iverksette for å få kontroll på utslippene og dumpingen av disse miljøskadelige stoffene? Hvilke retningslinjer er de gjeldende som ligger til grunn i forbindelse med disse utslippene?"

- Helsebyråden besvarte spørsmålet muntlig og lovet at dette var en høyt prioritert sak, som hun skulle gripe tak i. Hun skulle også ta initiativ til dialog med Haukeland Universitetssykehus og de andre sykehusene i Bergen for å sikre at disse var informert om Bergen kommunes syn på saken (......) 

Viser så til en anmodning som enstemmig ble oversendt byrådsavdeling for helse og omsorg:  

- "Anmoder byrådet om snarlig å få en oversikt over omfanget av utslippene fra sykehusene i Bergen, med hovedvekt på siste opplysninger fra Haukeland Universitetssykehus, og at det legges frem en sak for bystyret snarlig. Videre bør saken belyse hvilke tiltak sykehusene i Bergen vil iverksette og hvilke tiltak Bergen kommune ønsker å foreta for å dempe disse uønskede miljøutslippene og dumpingen fra sykehusene." 

Spørsmål til helsebyråd Trude Drevland blir derfor følgende: Situasjonen i 2005 var at legemidler, antibiotika, urin og avføring ble skylt ut i kloakken fra Haukeland Universitetssykehus. Sykehuset kunne ikke utelukke at radioaktivt avfall også gikk samme veien. Selv med bakgrunn i dette kunne ikke ledelsen ved sykehuset love noen snarlig bedring i form av rensing av sykehusets kloakk.   Men helsebyråden lovet å gripe fatt i saken - umiddelbart.  


Vi skriver nå april 2007.
Hva har helsebyråden foretatt seg i denne saken med miljøskadelige utslipp fra sykehusene i Bergen og kan man få en garanti for at legemidler, avføring og radioaktive utslipp ikke skylles ut i kloakken fra sykehusene i Bergen?

Har Høyres ordførerkandidat ordnet opp siden sist? Svaret får vi etter bystyrets møte førstkommende mandag 23.april 2007!

"Oppsiktsvekkende, og bare dumt"

(12.apr.200711:42)
Stein Ove
Frontene hardner til i forkant av Arbeiderpartiets landsmøte, som starter neste uke. Etter at nestleder-kampen falt sammen i går, og landsmøtet er forventet å samle seg bak et akkurat passe feigt og ullent kompromiss i statskirkespørsmålet, seiler striden om kriminalisering av horekunder opp som landsmøtets viktigste sak for mange. De store byene, Trondheim, Oslo og Bergen er alle for et forbud, og det samme er AUF.

På den andre siden står justisminister Knut Stoberget og likestillingsminister Karita Bekkemellem, samt satsminister Jens Stoltenberg. Men det kan virke som om denne fløyen ser hvilken vei vinden blåser i partiet foran landsmøtet - i retning av kriminalisering. Det finnes i hvertfall ikke noen annen fornuftig måte å tolke justisdepartementets siste krumspring på.

Dagbladet kan i dag melde at statssekretær Astri Aas-Hansen fra Arbeiderpartiet, som er motsander av kriminalisering, fikk lov til selv å velge hvem hun vill møte fra kriminaliseringstilhengerne. Hun valgte å gå i debatt mot Bjørg Tørresdal fra KrF heller enn sin partifelle Marit Nybakk, og begrunnet dette med at "slik denne debatten står, så ser vi det ikke hensiktsmessig å diskutere ulike synspunkter innenfor Ap i Holmgang".

Det er landsmøtet som skal avgjøre saken, men det er ukledelig og beklagelig dersom noen prøver å legge lokk på saklig uenighet i et spørsmål hvor partiet ikke har tatt debatten fullt ut. Marit Nybakk kaller opptrinnet, stadig i følge Dagbladet, for "oppsiktsvekkende, og bare dumt". Det er dessverre ikke vanskelig å være enig. 

Sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland

Velkommen etter Høyre!

(29.mar.200700:55)


Iløpet av den perioden Høyre i Bergen har vært ved makten i Bergen så har de vært flink til å samle opp gode forslag fra de andre partiene. Ved de anledninger hvor forslagene har vært fremmet, så har Høyre stemt forslagene nord og ned. Nå presenteres de som Høyres forslag frem mot valget til høsten. Noen vil gjerne dra kjensel på ordfører Herman Friele sitt smått spontane forslag om busspriser til en tier for noen måneder siden. For flere år siden så foreslo Auf samme forslag, men ble latterliggjort av Høyre.

Gjennom de siste årsmøter i Bergen og Hordaland, ja gjennom de 10 siste årene, så har Arbeiderpartiet debattert sprøyterom. Ved en rekke anledninger så har partiet gått inn for å dra igang prøveprosjekt i Bergen. Senest i 2006 var det oppe en sak i bystyret om sprøyterom. Nok et forslag som ble nedstemt av Høyre. Idag har Høyre snudd tvert om: I programmet til kommunevalget går Høyre inn for sprøyterom. Dette presterte de også å dra ut på riksdekkende tv.

Arbeiderpartiet var først ute med forslag om enhetstakster på kollektivtransport i Bergen. En by, en pris. Høyre streket imot. Nå har Høyre adoptert også dette forslaget, og vil frem mot valget fronte enhetstakter på buss i Bergen. Programmet til Høyre  ryktes å skulle hete "ambisjoner for Bergen". Mon tro om dette er Høyres egne ambisjoner, eller "lånte forslag" fra venstresiden.

Den 28.mars varslet Høyre i byråd en miljøpakke for hvordan Bergen skal nå målene om reduserte klimautslipp lokalt. Planen er nærmest en blåkopi av de tiltak og forslag som venstresiden i bypolitikken har kjempet for. Idag har dette også blitt Høyres politikk. I valgkampen 2003 ville Høyre selge kinoen og asfaltere Festplassen. Idag vil Høyre at kommunen fortsatt skal eie kinoen (foreløpig). Festplassen er også blitt en plass hvor de borgerlige politikerne holder festtaler.

Arbeiderpartiet ville ha Bill Clinton (kremt) til Bergen for å dra igang debatt om klimapolitikken. Ordfører Friele snappet også den. Dog ryktet vil ha det til at den stringente herremannen (Friele) ikke får Clinton alene, han må nok dele på amerikanerne sammen med flere andre byer i Norge. Så mye til den verdensnyheten...

Det er mye Høyre i Bergen har lært og lånt av de andre partiene i bypolitikken. Men på ett område kjemper de fremdeles innbitt for sine idealer: Barnehageutbyggingen. Der har de fremdeles ikke innsett at kommunen må satse gjensidig på utbygging av private og kommunale barnehager. Vi ser en tilnærmet ensidig satsing på private barnehager. Byrådet i Bergen når ikke full barnehagedekning i 2007 - slik som de har lovet. Flott markeringssak for Arbeiderpartiet som kjemper for at kommunen skal ta større ansvar og bygge kommunale barnehager. Byrådet visker ihvertfall ikke ut alle de politiske skillelinjene. Men fryktelig trist for de som har ikke får barnehageplass.

I saken om skolebruksplanen, status og vedlikehold for skolebyggene i Bergen, så viste Høyre sitt sanne ansikt nok en gang. Gjennom et halvt år jobbet en samlet oppvekstkomite for et "skolepolitisk forlik" - hvor man tverrpolitisk skulle bli enige om rehabiliteringen av skolebyggene. Få dager før det endelige komitemøtet så punkterte Høyre, sammen med sin' partner FrP, hele skolebruksplanen. Forslaget til skolebruksplanen som ble lagt frem fra de borgerlige - identiske med de ambisjonene og prioriteringene som alle de politiske partiene sammen hadde meislet ut gjennom et halvt års arbeide. Klart opposisjonen ble snurt: Dette var urent trav.

Høyre går inn i lokalvalgkampen som et byrådsparti. Kampen som Arbeiderpartiet må ta er å sikre byrådet avløsning. "Vi må markere våre seire". Og vi må markere våre tap: For Høyrepolitikk i praksis er ikke lekkert, og de slag vi har tapt, er vinnersaker i valgkampen. Velgerne må mates med vår politikk - vi må skissere skillelinjene i bypolitikken - selv om Høyre prøver å viske de ut.Pål Hafstad Thorsen er opposisjonspolitiker for Arbeiderpartiet i Bergen bystyre, og blogger jevnlig om bypolitikken. 

 

Et nikk til SV

(26.mar.200711:42)
Stein Ove

Våre venner i SV hadde i helgen, en event som før landsmøtet druknet i den såkalte "nestleder-striden" (sic) mellom Bård Vergard Sohjell og Ingrid Fiskaa, og etterpå har druknet i debatt om hvorvidt Øystein Djupedal er en psykopat som bør sperres inne eller ikke.

Men under selve landsmøtet kom det mange positive signaler fra partiet. Fra AUFs side er vi spesielt begeistret for nå endelig å kunne telle SV som en alliert i kampen for kriminalisering av horekunden. For bare to år siden stemte landsmøtet ned et lignende forslag, men nå har SV sluttet rekkene. Det betyr at to av regjeringspartiene nå er tilhengere av kriminalisering, og at det blir Arbeiderpartiet som i realiteten skal avgjøre rejeringens holdning på sitt landsmøte neste måned. Partiet har ikke bestemt seg, og både statsministeren og justisministeren er motstandere.

Men SVs eksempel viser oss at det nytter å kjempe, og at stadig flere motstandere ser at deres holdning kanskje må revurderes likevel. Vi takker for påminnelsen, og kommer med et vennlig nikk til våre kamerater lengre ute på venstrefløyen.

Sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland

Årsmøtet: Farvel til boikott-linjen

(19.mar.200716:35)
Stein Ove

Årsmøtet i Hordaland Arbeiderparti viste fremfor noe at denne regjeringen har en selvstendig stemme i utenrikspolitikken - bare den får tenkt seg om først.

Lørdag innledet statsminister Jens Stoltenberg på årsmøtet til Hordaland Arbeiderparti. Stoltenberg hadde en stor nyhet til forsamlingen - og den dreide seg ikke om å heve ubåt-vraket på Fedje, slik mange sikkert hadde håpet på. I stedet benyttet satsministeren anledningen til å snakke utenrikspolitikk. Det er ikke noe Stoltenberg gjør for ofte, så det var ikke vanskelig å være at det kunne ligge noen spesielt i luften. Det gjorde det: Statsministeren kunngjorde at Norge, som allerførste land, offisielt opphevet boikotten av Palestina etter dannelsen av samlingsregjeringen av Hamas og Fatah.

Dette er store nyheter, og i dag ble satsminister Raymond Johanessen den første vestlige diplomat til å ta i mot statsminister Ismael Haniyeh etter samlingen. Utover dagen har også Japan, Kina, Russland og EU gitt signaler som tyder på støtte til Norges linje.

Reaksjonene ellers er som ventet; Israel er "skuffet", og fra USA har man foreløpig ikke hørt noen ting. En gang for en stund siden, på den tiden ja Jan Petersen var Norges internasjonale vakthund (sic), betød USAs holdning mer enn vår egen magefølelse i utenrikspolitikken. Ved flere anledninger har den rødgrønne regjeringen vist at den tiden er forbi. Det er ikke lenger slik at amerikanerne skal blåstemple alt før vi kan gjøre oss opp en mening. Det er en lettelse, det er en glede - og det er helt forbannet selvsagt.

Regjeringen fortsetter dermed den gode trenden med å oppfylle kravene initiativgruppen Stans Okkupanten har stilt om en anstendiggjøring av Midtøsten-politikken. Det er bare å fortsette å jobbe, Jens. Vi kunne tenke oss å fjerne en viss mur også, forresten. Helst i morgen. 

Byrådets prydbusker

(12.mar.200712:12)


"Manglende handlekraft" har fått et ansikt. Dette har rammet bydelene i Bergen over hele linjen, og enkelte bydeler har blitt rammet hardest.

 

Siden den dagen Høyre snurret inn i byrådet i Bergen så har satsingen på bydelene stoppet opp. Mye fordi de har gjort endringer i den parlamentariske styringsformen og fjernet bydelsutvalgene. Men også på grunn av en underfundig, manglende handlekraft fra sentrale politikere i byrådet.

 

Utviklingen av Årstad bydel er et glimrende, men grelt eksempel. Når denne bydelen trekkes frem som et område som fortjener et løft, så serveres samme leksen hver bidige gang: Byrådet jobber med ?spennende? planer. Hvorfor må det i det hele tatt utarbeides nye planer Sentrale politikere meislet ut gode planer for sine bydeler når vi hadde bydelsstyrer. Disse støver nå ned i byrådets arkiver.

 

Blomster i byparken kan ikke demme opp for den manglende satsingen på Årstad bydel. Ordfører Herman Friele på byvandring i sentrum får ikke gresset til å gro i Lien på Løvstakksiden.

 

Nettopp Ordfører Friele var innom Årstad bydel en snartur i 2006. Med stor stas åpnet han den "bilfrie miljøgaten" for barn og unge i nærmiljøet rundt Ny-Krohnborg skole. En utviding av asfaltskoleplassen, til aktivitet og lek i friminuttene. Dagen etter var bilene tilbake. Miljøgaten var opphevet. "Nokken" fant ut at det var en utrykningsvei. Og siden den dagen har det vært rimelig taust fra både ordføreren og byrådet om hva neste stunt på Løvstakksiden blir.

 

Når gresset gror i Årstad bydel så er det mer på tross av - enn på grunn av - dagens politiske ledelse. Dette er nok situasjonen i flere bydeler i Bergen i dag. Spørsmålet blir om man skal vente på en forløsning i byrådet eller om man skal fremprovosere en avløsning. Frem til det er avklart så vil blomstene pryde byparken som et glansbilde på byrådets manglende handlekraft.


Gresset venter på å få gro i Årstad bydel. Blant spirene står fortumlete barn og unge. Undrer seg: "Ka var egentlig den snorklippingen i 2006 markeringen av?"

Se link for sak i BT: Bilene tilbake etter èn dag


Pål Hafstad Thorsen

Hvordan vinne?

(15.feb.200710:31)
Stein Ove

Ytre venstre bryter en årelang tradisjon for å skyte seg selv i foten, ved i stedet å skyte seg direkte i hodet.

I dagens utgave av Bergens Tidende går min sjef, AUF i Hordalands leder Kjetil Vevle, til kraftig angrep på det såkalte 8. mars-initiativet. Bakgrunnen er at menn ikke hadde stemmerett på møtet som bestemte parolene for årets 8. mars-arrangement. Vevle mener dette er en helt misforstått form for likestillingskamp, og han har rett.

Ingen vinner hvis vi baserer kampen for kvinners rettigheter på at menn skal eksluderes fra å finne de gode løsningene. Det er eksludering på bakgrunn av kjønn, den samme styggedommen vår venstreside kjemper mot i et hvert feministisk spørsmål. Vi vinner ikke ved å kopiere de dårlige løsningene.

Jeg trodde dette var barnelærdom. Omtrent som at alle er like mye verdt og sånn.

Sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove Lien, fylkessekretær AUF i Hordaland

Vår fordømte plikt

(06.feb.200711:30)
Stein Ove

Som oftest er det en sann svir å være fylkessekretær i AUF. Men det har sjelden, eller kanskje aldri, føltes bedre å ha denne priviligerte jobben enn det gjør akkurat nå - få dager etter AUF i Hordalands årsmøte 2007. Partikamerat Pål Thorsen har beskrevet det hele på en rørende outsider-måte i innlegget "Ta vare på de unge sosialdemokratene" på denne siden (det må her legges til at Pål ikke er mer outsider at han gjennom hele årsmøtet ble omtalt fra talerstolen på møter man ellers reserverer for hester og annet som tidligere stort sett var reservert for arbeidsdyr; traver, sliter, ringrev osv), og hans observasjoner er både riktige og varmende. Her min take på helgens årsmøte.

Et politisk verksted
Det lyder som en klisje, men er det ikke: En av de viktigste funksjonene AUF har, er å revitalisere den politiske debatten i Arbeiderpartiet. Det gjøres først og fremst ved å fremme politiske forslag til moderpartiets årsmøter. På den måten tvinges Arbeiderpartiet til å utvikle seg, og til å ta standpunkt til de tankene som rører seg også i miljøer og demografier hvor Arbeiderpartiet ikke nødvendigvis står så sterkt som man kunne ønske.

I år sender AUF et uvær av saker til Hordaland Arbeiderpartis årsmøte, med brodd i alle mulige retninger. 
- AUF i Hordaland vil at Arbeiderpartiet skal kreve stans av boikotten av Hamas i Palestina (skriv under på AUFs opprop for en anstendig Midtøstenpolitikk her). 
- AUF vil kjempe for bedre kollektivløsninger i Bergen og ordninger med bilfritt Bergen sentrum.
- AUF vil si farvel til tanken om en 21-årsgrense for ekteskap.
- AUF vil av med pelsdyroppdrett
- AUF vil stoppe rovdriften på ansatte i varehandelen
- AUF vil ha full granskning av saken om at de nye gassfergene har større miljøutslipp enn først antatt.

AUF vil alt. Hele tiden. Det er vår styrke og vår fordømte plikt.

En sosial møteplass
AUFs kanskje viktigste funksjon er likevel at vi skal være møteplass for mange forskjellige mennesker. Vi skal inkludere alle som vil være med, og årsmøtet ga fine signaler om at vi er på vei til å lykkes. Mange AUFere var på sitt første årsmøte i helgen, og flere av dem skal nå også ta på seg sine første verv i fylkeslag eller lokallag. AUF skal være en positiv ting for dem som vil engasjere seg - og alle skal få prøve seg.

En inngangsport og rekrutteringsarena for Arbeiderpartiet
AUF mener at sosialdemokratiet sitter med nøkkelen til å løse de fleste problemer. Derfor vil vi være med på å forme Arbeiderpartiet, og forandre Norge og verden litt etter litt.
Og derfor tar folk på seg verv i AUF, og kjemper i oppoverbakke for politikken vår innad og utad.

De største graulasjoner går derfor det nye fylkesstyret for 2007:
- Til leder Kjetil Vevle, 19 år, fra Bergen AUF
- Til organisatorisk nestleder Marte Utgård Malones, 21 år, fra Høyden AUF
- Til politisk nestleder Jørgen Lien, 21 år, fra Bergen AUF
- Til økonomiansvarlig Tore Eikeland, 16 år, fra Osterøy AUF
- Til arbeidsutvalgsmedlem Linn Katrin Pilskog, 18 år, fra Bergen AUF
- Til styremedlem Pauline Søvik, 20 år, fra Bergen AUF
- Til styremedlem Ruben Håvik, 18 år, fra Sotra AUF
- Til styremedlem Oda Fagnastøl, 20 år, fra Bergen AUF
- Til styremedlem Christina Laastad, 18 år, fra Bergen AUF
- Til styremedlem Arild Grimastad Iversen, 24 år, fra Bergen AUF
- Til styremedlem Sandra Valskog, 18 år, fra Sotra AUF
- Til varamedlem Ane Svindt, 17 år, fra Kvinnherad AUF
- Til varamedlem Joakim Hevrøy. 16 år, fra Sotra AUF 

Vi skal bygge opp forventninger. Vi skal bygge opp folk. Og vi skal vinne valget.
Noe annet ville vært uhørt.

   
Sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove, fylkessekretær AUF i Hordaland

Ta vare på de unge sosialdemokratene

(06.feb.200702:00)


Det er håp for sosialdemokratiet - også for fremtiden!

Etter å ha vært gjest på Auf i Hordaland sitt årsmøte i helgen, så sitter jeg igjen med en fantastisk god følelse. Fylkeslaget har gjennom mange år markert seg på flere måter: Høye medlemstall - synkende medlemstall - stabilt gode medlemstall, opprør mot moderpartiet - fred med moderpartiet, mot gasskraftverk - for gasskraftverk, mange aktive - rensket for aktive - mange aktive igjen, elendig økonomi - sunn økonomi, interne stridigheter - inkluderende miljø, men; alltid, alltid - dyktige ungdomspolitikere og masse god politikk.

Auf i Hordaland behandlet på sitt årsmøte over 50 politiske forslag. Det politiske verkstedet er fremdeles aktivt! Imponerende...

Det som også var imponerende var humøret, pågangsmotet, det inkluderende miljøet og noen av de ramsalte politiske forslagene som ble oversendt moderpartiets årsmøter.

Fylkeslaget har gjennom flere år bygget opp nye generasjoner ungdomspolitikere. Nå bærer dette arbeidet frukter. Valgkomiteen uttalte at man hadde et "luksusproblem" - det var så mange dyktige ungdommer å velge mellom til vervene i lokallag og fylkeslag.

Som gammel ringrev i ungdomsorganisasjonen så konstaterer jeg at dette er et virkelig sunnhetstegn. Organisasjonen har, kanskje ubevisst, hatt som mål å være inkluderende. Alle skal med. En ungdomsorganisasjon er et politisk verksted, en arena for sosialisering og den viktigste bidragsyteren til fortsatt rekruttering til Arbeiderpartiet.

Fylkeslaget har en sunn økonomi, og har ved hjelp av den rødgrønne Regjeringen - slik som alle ungdomspolitiske organisasjoner har fått erfare - fått statstilskudd nok til å drive en skikkelig organisasjon.

Den utrettelige innsatsen som ungdommene i Auf gjør for moderpartiet blir ofte trukket frem i festtaler. Nå mener jeg det er på tide at Auf i Hordaland også får skikkelig med støtte også i det videre arbeidet. Som tidligere ungdomskandidat for Auf i Bergen til bystyret, så føler jeg det er min plikt å gi tilbake - gjennom å skolere og engasjere dagens Aufere til innsats i valgkampen. Men dette er ikke nok.

Fylkeslaget fortjener bedre fasiliteter til sin daglige drift og for sine aktive medlemmer. Idag holder Auf til i en bunkers på Folkets Hus. Som tidligere fylkessekretær på dette kontoret så kan jeg skrive under på at det er triste forhold - tatt i betraktning den innsatsen Auf gjør og med tanke på hvor viktig Auf er for moderpartiet. Det er ikke nødvendigvis moderpartiets ansvar, men det hadde absolutt hjulpet på om Arbeiderpartiet banet vei i vellingen og hjalp til med å sikre ungdomsorganisasjonen et skikkelig lokale til sin aktivitet.

Det fortjener Auf. Det fortjener fylkessekretæren.

Fylkeslaget har gjennom flere år ryddet opp i organisatoriske utfordringer. Nå er det virkelig fremtidens politikere som er med i Auf i Hordaland. Ungdomsorganisasjonen har sonet sinn straff for de synder som er begått. Sakte men sikkert har moderpartiet sluppet på taket, og skuldrene kan senkes for alle parter, Tillitsforholdet er bygget opp igjen. Det er politikken som teller. Det er det å vinne valg - som gjelder.

Auf har i dag ungdomspolitikere i Stortinget, på fylkestinget, i bystyret og en rekke andre kommunestyrer. Nå er også en Aufer innstilt som nestleder for partiet i Bergen. Årsmøtet avgjør. Rekutteringen til partiet fungerer, den sunne overgangen fra Auf til moderpartiet har blitt naturlig. Og Auf er med på å sette den politiske agendaen i partiet. Ved høstens valg så stiller over 30 ungdommer på partiets forskjellige kommunestyrelister og til fylkestinget. Det er ikke mange andre politiske organisasjoner som kan vise til liknende tall, og det er nok helt sikkert ikke mange andre fylkeslag i Arbeiderpartiet som er i nærheten av å stille like sterkt med ungdommer.

Jeg har, som gammel ringrev, holdt en sunn avstand til Auf, og det er vel noen år siden jeg sist var innom et årsmøte. Dette av forskjellige årsaker. Helgens årsmøte var en så god følelse, og alle de årene som jeg selv har jobber for ungdomsorganisasjonen føler jeg idag var verdt det - hvert eneste minutt. Og de er det mange av. Det er det nok flere av oss som idag føler at Auf har satt et vitkig preg på oss som politikere, organisatoriske dyr, som medmennekser og som sosialdemokrater.

Det er en befriende følelse - en glede - å registrere hvor godt Auf i Hordaland faktisk går. Ungdommene engasjerer fremdeles en snart 27 år gammel traver. Litt galopp her og der, Auf vet idag hvordan organisasjonen skal styres.

Nyvalgt fylkesleder, oddingen Kjetil Vevle, holdt i sin tale for årsmøtet et glimrende innlegg: Vi vil ha aktive, engasjerte medlemmer. Vi skal meisle ut fremtidens politikk. Og vi skal være med å vinne det kommende kommune og fylkestingsvalget. Sammen med Arbeiderpartiet!

Dette bør de andre ungdomsorganisasjonene merke seg: Auf kommer til å bli fryktelig sterke ved høstens valg. Her holder ikke lette punch fra de borgerlige partiene, for ungdomsorganisasjonen til Arbeiderpartiet kommer til å svare med tunge, saftige politiske slag!


Pål Hafstad Thorsen

Årsmøte i Bergen AUF

(24.jan.200711:05)
Stein Ove

Årsmøtet i Bergen AUF 2007
I helgen var det årsmøte i Bergen AUF, det første av en bunke den neste tiden. Arbeiderpartiets byrådslederkandidat Terje Ohnstad holdt innledning for forsamlingen (og hadde også æren av å være cover-pojke på årsmøtepapirene - en ikke ubetydelig ære), og understreket for AUFerne viktigheten av den kommende valgkampen.

Akkurat det hadde nok AUFerne allerede notert grundig bak øret, og det store antallet politiske saker som ble vedtatt på årsmøtet, viser at AUF ikke mangler meningers mot - i sannhet en fin ting å ta med seg ut på skoler, gater og torg i valgkampen.

Bergen AUF skiftet også ut ledelsen ved dette årsmøtet; Siw-Anita Lien, ungdomskandidat til bystyret, takket for seg etter to år med ledervervet, og overlot vervet til Pauline Søvik. Med seg i ledelsen får Pauline gjenvalgt nestleder Jørgen Lien, den nye nestlederen Oda Fagnastøl, som gjør comeback i Bergen AUF, og økonomiansvarlig Arild Grimastad Iversen.

Det nye styret består ellers av: Rasmus Rasmussen, Inga Klokkerstuen Kjellesvik, Hallvard Hølleland, Linn Katrin Pilskog, Øystein Skotheim og Christina Laastad, samt varamedlemmene Christopher Tønnessen og Helle Næss.

Til slutt: Kudos til bloggfrende Pål for ypperlig innsats med å sette fokus på integreringsarbeid (se post under). Det er også min ambisjon å begynne å mene noe på denne plassen igjen ganske snart.   

Privatisering av integreringsarbeidet?

(19.jan.200701:59)


Førstkommende mandag 22. januar så skal bystyret i Bergen behandle "Handlingsplan om integrering og mangfold 2007 -2010" for Bergen kommune. Med undertittelen "Integrering er alles ansvar".

Dette er i utgangspunktet et stykke godt politisk arbeide fra helse og omsorgsadministrasjonen. Og meldingen viser at kommunen vil satse på integrering av våre nye landsmenn og kvinner.

Men det er nødvendig å stille en del betimelige spørsmål. Og vi kan begynne med å stille spørsmålet om hvem som skal ta ansvaret for integreringsarbeidet. Et naturlig svar ville vært kommunen, det offentlige. Og i stor grad så er dette lovpålagte oppgaver, som da blir en selvfølgelighet at kommunen skal ta ansvaret for.

Den rødgrønne Regjeringen har ikke bare sikret romslige rammer for kommuneøkonomien, men Regjeringen har også sagt at integreringsarbeidet skal være et prioritert område. Da er det naturlig å se kommunens romslige rammer i sammenheng med dette arbeidet. Det skal altså ikke nødvendigvis stå på pengene for å kunne integrere innvandrer godt inn i det norske og bergenske samfunnet.

Byrådet i Bergen (H/Krf/V) gikk til valg på slagord som "heller kjapp og privat enn offentlig og lat". Det var aldri tvil og at man i Bergen fikk en byregjeringen som klart ville satse på private løsninger. Dette har vist seg gjennom barnehageubygging, eldreomsorg og andre steder hvor det for byrådet har vært naturlig å prøve ut private løsninger som tjenesteyter eller utbygger.

Men, tilbake til integreringsarbeidet og de naturlige antagelsene om at dette skal være kommunen, det offentliges ansvar.

Leser man integreringsmeldingen så skisseres flere av de mulige tiltakene som kan taes i bruk. Blant disse, så ramses opp en rekke løsninger som ikke ligger innenfor det kommunale apparatet. Undertegnede er selv nært tilknyttet frivillige organisasjoner som driver utmerket integreringsarbeide. Men ingen av disse organisasjonene er altså offentlige instanser. Vel og bra kan man gjerne si, men det er trist at kommunen gir fra seg ansvaret med å gjøre grovarbeidet for integrering i praksis.

Det er betimelig å spørre seg om man her legger opp til en privatisering av integreringsarbeidet?

Kommunen besitter enorme ressurser: Fagfolkene. Økonomien. Kunnskapen. Nærheten til beslutningene. Med mer. Da er det naturlig at hovedtyngden av integreringsarbeidet også er i det offentliges ansvar.

Det mener jeg det idag ikke er. Ihvertfall kommer ikke dette klart nok frem i integreringsmeldingen.

Når byrådet i denne perioden har "satset" på integreringsarbeidet, så har man i en del tilfeller valgt å bruke midlene til administrative oppgaver. Men det er ikke bak en kontorpult at nærheten til menneskene oppnås. Det er faktisk å forvente at kommunen tar i bruk de kvalitative metodene i arbeidet med integrering. Det er disse metodene de frivillige organisasjonene tar i bruk:

2gether-prosjektet er integreringsarbeide i praksis. Sammen med det Felles Innvandrerråd har Frivillighetssentralen på Møhlenpris opprettet en prosjektkoordinator som er ute blant barn og unge i innvandrermiljøet. Gjør grovarbeidet. Møter menneskene face 2 face. Her er det ikke "antallet integrerte" som teller. Men at hver eneste barn og ungdom som er tilknyttet prosjektet får nærkontakt og kvalitet gjennom integreringstilbudet. Det er et unikt prosjekt, hvor enkeltpersoners entusiasme og engasjement løfter hele Bergen kommunes integreringsarbeide. Det finnes knapt liknende gjennom Bergen kommunes regi. Riktignok er prosjektet støttet av kommunen med midler. Men burde ikke de oppgavene som 2gether-prosjektet utfører vært nærmere knyttet mot det offentlige, og er ikke dette egentlig noe man hadde forventet at kommunen hadde utført - tatt i betraktning de antagelser om at integreringsarbeidet er et offentlig ansvar?

Andre "private initiativ" som driver idag byens viktigste integreringstilbud er feks New Page, alle Frivillighetssentralene, Røde Kors, Redd Barna, BIKS, Kristent Interkulturellt arbeid, Kirkens bymisjon osv. Ser du hvor jeg vil hen?

Hvor er kommunens initiativ? Holder det med å betale avlat til de frivillige organisasjonene, for å lette på integreringssamvittigheten? Har kommunen regelrett (u)bevisst gitt fra seg ansvaret for integreringsarbeidet i praksis - rett og slett privatisert denne delen av tilbudet?

Den tredje sektor, den frivillige sektor, er idag bærebjelken i Bergen kommunes integreringstilbud. Dette viser den enorme styrken og engasjementet som eksisterer i de frivillige organisasjonene.

Dette viser også i særdeleshet kommunes unfallenhet. Desverre.


Pål Hafstad Thorsen

Årsmøte-sesong

(18.jan.200711:54)
Stein Ove

I går måtte Jens Stoltenberg si godt nyttår cirka 19 ganger fra Stortingets talerstol, så da kan jeg også gjøre det (fra kontoret, der altså - ikke talerstolen), selv om det høres tåpelig ut, tre uker inne i 2007: Godt nyttår til alle! Dette har skjedd eller skal skje ganske snart:

Jens Stoltenberg i Bergen
Statsminister møtte studenter og andre interesserte på Kvarteret fredag i forrige uke, på et møte i regi av Studentersamfunnet. Statsministeren snakket om FN-reformer og møtte en velvillig sal, i følge mine rapporter (selv sto jeg utenfor, da det var helt fullt på Kvarteret en time i forveien...) AUF benyttet anledningen til å overlevere et brev til Stoltenberg, hvor vi ber ham høflig om å utsette høringsfristen på EUs tjenestedirektiv. Brevet er også signert av Nei Til EU, SU, Attac og Senterungdommen. På tide å gjøre noe med det nå, Jens.

Årsmøte-sesong
De neste ukene skal det avvikles en bunke årsmøter i AUF, som vanen er i januar.

Først ut er Bergen AUF, som avholder årsmøte på Scandic Hotel Bergen lørdag 20. januar klokken 12:00.
Deretter følger Sotra AUF opp onsdag 24. januar. Det foregår i kantinen på Fjell Rpdhus klokken 18:00.
Høyden AUF avholder sitt årsmøte onsdag 31. januar på Folkets Hus klokken 18:00
Og tilslutt kulminerer det hele med AUF i Hordalands årsmøte, som går av stabelen 3.-4. februar på Scandic Hotel Bergen. Det hele starter lørdag 3. februar klokken 11:00.

Det er nå vi skal legge grunnlaget for valgseier til høsten, kamerater.

Sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove, fylkessekretær AUF i Hordaland 

Eit sosialdemokratisk godt nytt år til alle!

(08.jan.200714:38)
Joril
Så er vi i gang med det politiske året 2007 etter ei fredleg nyttårshelg. Fylkesordføraren hadde invitert til nyttårsmøte 03.janua og der deltok ordførarar, organisasjonar og næringsliv for å drøfta dei viktigaste sakene for 2007.

Ikkje overraskande la fylkesordføraren stor vekt på den føreståande regionreforma og lova å arbeide aktivt for å få etablert ein vestlandsregion. Dette har vi i Arbeiderpartiet si fylkestingsgruppe tenkt å bidra sterkt til. Vi har tatt initiativ til å samle våre partinaboar for eit ”flørte” møte, med håp om ekteskap.

Ellers er heller ikkje utventa den storstilla utbygginga av varmekraftverk på Mongstad utpeika som ei serdeles viktig sak for 2007. Her må vi væra på frampå og vi ynskjer at heile regionen skal få ta del i dette teknologieventyret både som vertar, leverandørindustri, forskingsmiljø, kraftforbrukarar og miljøentusiastar.

I den vidaregåande skulen skjer det og nye og spanande ting. Vi får gratis skulemateriell og departementet har bestemt at dette og skal gjelde pc’ar så posisjonen må revurdere si ordning med elevbetaling, heilt etter vårt ønske. I tillegg skal de byggast mykje på dette feltet både tilbygg til eksisterande skular og nybygg. Sørås skal stå ferdig i 2008 og vi har og vedtatt å bygge ny ”sentrumsskule” på Nygårdstangen.

Detter er berre nokre få av dei sakene vi skal arbeide med i 2007 og vi må ikkje gløyme at det er valår.
Så får vi håpe at vi går ut av dette med sosialdemokratisk regjering, sosialdemokratisk fylke og 33 sosialdemokratiske kommunar.

Eg ynskjer alle lykke til med det gode arbeidet som ligg framfor oss og ynskjer igjen alle eit godt nytt år!

Joril
   

2007: Nytt år - nye muligheter

(07.jan.200721:18)
Pål

Arbeiderpartiet i Bergen sin bystyregruppe hadde i 2006 et aktivt år som opposisjonsparti. Partiet fulgte en ansvarlig og kristisk opposisjonspolitikk i forhold til byrådspartiene (Høyre, Krf, Venstre). I tillegg så har partiet i alle aktuelle saker prøvd å løfte frem barn, unge, eldre og særlig omsorgstrengende sine behov. 

Utfordringer med kommunens økonomi har også stått sentralt. Men bystyregruppen kan konstatere at det ser lysere ut for Bergen kommune etter at det ble regjeringsskifte i Norge etter valget 15 september 2005. Umiddelbart resulterte dette i 153 millioner kroner mer i overføringer til Berge kommune over statsbudsjettet for 2006. Nye anslag for skatteinngangen i 2006 ga Bergen 111 millioner kroner ekstra i skatteinntekter. Og økte anslag for 2007 gir Regjeringen økt handlingsrom i statsbudsjettet. Derfor får Bergen 55 millioner ekstra i økte rammeoverføringer. 

Dette medfører at Bergen kommune kan ta seg råd til å nedbetale tidligere oppsamlet gjeld samtidig som kommunen kan ivareta og utvikle velferdstilbudene til byens innbyggere. Samlet vil oppjusteringen av inntektsanslagene for 2006 og 2007 innebære at inntekstveksten for kommunesektoren samlet kan anslås til 18 milliarder kroner. Tilsvarende inntektsvekst har ikke kommunesektoren hatt på 15 år!

Arbeiderpartiet hadde i 2006 en samarbeidsavtale med byrådet i forhold til budsjettet. Dette samarbeidet hadde både sine fordeler og ulemper. Det var viktig å være med på å styre hvordan Regjeringens romslige økonomiske rammer til Bergen kommune skulle ivaretas. Samarbeidet med byrådet brøt som kjent sammen i forbindelse med fusjonen mellom Gaia og Hsd. Da budsjettet for 2007 skulle snekres sammen, så vendte byrådet seg mot FrP. Det ville i utgangspunktet vært unaturlig for Arbeiderpartiet å gå inn i et valgkampår som samarbeidspartnere med byrådspartiene - særlig Høyre.

I november og desember i 2006 så kom de klare politiske skillelinjene frem igjen i bypolitikken. Ikke bare mellom Arbeiderpartiet og Høyre, men også de klare skillene mellom FrP og Krf (og Venstre - dog ingen vet hvor Venstre-haren hopper...). I replikkordskiftet i bystyrets budsjettmøte i desember, så ble både KrF og Venstre utfordret på om partiene kunne gå inn i et fremtidig samarbeide med et FrP som fremdeles kjemper mot bybanen. Sentrumspartiene var rimelige klare på at en punktering av bybanen var uaktuelt, ergo vil også et samarbeide mellom høyresiden og sentrumspartiene i bystyret vanskelig la seg gjennomføre.

Da er det også blitt et uoversiktlig politisk landskap i Bergen frem mot kommunevalget høsten 2007. KrF er et parti som man i stor grad skal kunne stole på i spørsmålet om bybanen. Men Venstre derimot har gjennom denne bystyreperioden bevist at det er viktigere for partiet å karre til seg makten - enn å være et troverdig politisk parti.

Det skal godt gjøres at det blir et rent borgerlig flertall i bystyret ved kommende kommunevalg, selv om de siste meningsmålingene viser at det ikke er mange prosentpoengene unna. Da vil sntrumspartiene bli helt sentrale (enten det er et rødgrønt samarbeide som inviterer eller de borgerlige partiene) for å stable på beina et flertall i bystyret.

Etter at Arbeiderpartiet nå har vedtatt programmet og fått på plass den endelige listen over kandidater til bystyret, så er det nå en entusiasme og glød som råder i partiorganisasjonen. Folkevalgte, tillitsvalgte og medlemmer er på hugget - klar for å ta opp kampen. Utnytte mulighetene som et nytt år byr på. Vi vil vinne kommunevalget til høsten!

2007 blir et fryktelig spennende politiske år. Arbeiderpartiet er klar på at Bergen står ved et veiskille, og at visjonene for byen mellom de 7 fjell kommer til å stå sentralt. Arbeiderpartiet er best i medvind, så frem mot valget må partiorganisasjonen være med å lage litt "storm", som kan feie vekk alle muligheter for et borgerlig flertall.

Nå har det regnet i 71 dager i Bergen i ett strekk. En av byens lokalaviser mener at dette har en sammenheng med at Brann ikke dro i land seriegullet. Undertegnede derimot tror på at værgudene har fått nok av det borgerlige styret i Bergen, og tilkjennegir dette - kanskje hver eneste dag frem til kommunevalget. Arbeiderpartiet kan ikke love sol til bergenserne om vi ser en "rød" dominans når valgresultatet er endelig.

Men at vi vil få et varmere samfunn med Arbeiderpartiet ved roret i Bergen, kan man ikke være i tvil om...


Pål Hafstad Thorsen

Det snør, kanskje, en gang: Klima i praksis

(15.des.200609:34)
Stein Ove

Alle snakker om været nå. Det er i seg sjøl ikke noe uvanlig, for det gjør folk hele tiden. Det som derimot er uvanlig, er nettopp været. Vi skriver midten av desember, og ingen har enda sett snurten av snøen i Bergen. Det er mildt, og det er vått. Veldig, veldig vått. Faktisk kan dette bli den våteste desember noensinne. Og snøen kan vi visst bare skyte en hvit pil etter, om vi bare fant ut hva godt det skulle gjøre.

Klimaendringene tvinger seg nå på oss, og det med en slik styrke at til og med klimatvilerne ser ut til å innse alvoret. Det er ikke stas at vi ikke får vår bestilte, hvite jul når vi trenger den, og det er ikke morsomt at vannet oversvømmer gater og torg i Bergen i årets siste måned. Det skal liksom være et hvitt teppe over oss nå, ikke hav.

Det som er positivt i all elendigheten, er at opinionen våkner. Mediene, hele veien fra BT til VG, skriver om klima hver dag. Vi våkner nå. Vi må innse at hvis vi vil bevare jorden vår i noe nær friskmeldt tilstand, må vi gjøre noe, både som nasjon og som enkeltmennesker. Vi må redusere forbruket, få ned CO2-utslippene og satse på miljøvennlige løsninger. Ekstreme tider krever modige løsninger. Og vi smi mens kloden er varm: Det er ikke lenge til vi har ventet for lenge.

Skal vi senke partifanen?

(13.des.200600:20)
Pål

Arbeiderpartiet i Bergen har siden kommunevalget i 2003 vært i opposisjon i Bergen bystyre. Meningsmålingene viste en fremgang for Arbeiderpartiet i Bergen etter kommunevalget, men det borgerlige flertallet er fremdeles overveldende stort. Bergen er i dag samlet sett "blå". Men Arbeiderpartiet i Bergen er i følge de siste lokale målingene byens største parti.

På tross av et godt resultat i budsjettsamarbeidet med byrådspartiene i Bergen for 2006, hvor Arbeiderpartiet sørget for at blant annet viktige saker innen helse og oppvekst fikk bedre rammevilkår, så hadde ikke dette noen umiddelbar god effekt på meningsmålingene. Tvert imot.  Fremgangen fortsatte for byens største borgerlige partier.

Når da Arbeiderpartiet i Bergen nå er byens største parti, så har det nok mye å gjøre med at vi sitter i regjering (positive og negative effekter). Men det er også som en konsekvens av at alle partier i Bergen lekker som en sil. Høyre lekker til FrP. Sv lekker til Rv og Ap. Og Ap lekker her og der og vinner i samme terreng, men har en hærskare med velgere som fremdeles sitter på gjerdet å venter... 

Dette er noe som Arbeiderpartiet må ta inn over seg, og høste erfaring fra. Det er nødvendig med en gjennomgang av partiets muligheter for å igjen komme i posisjon i Bergen bystyre. Det må avklares hvem vi vil - og hvem vi kan - samarbeide med. Arbeiderpartiet i Bergen har vært gjennom en rekke omganger med selvransakelser. Det er nyttig. Men kanskje det nå er nødvendig å se ut - gløtte etter våre venner på venstresiden? 

Må partiet nå endelige begynne å anerkjenne aktuelle samarbeidspartnere? Er det på tide å senke partifanen...?

Partiet trenger en klar og enkel strategi. En strategi som hele partiet føler tilhørighet til - og lojalitet for. En strategi som igjen gjør Bergen rød. Vi er nå midt i denne prosessen. Og her må hele partiet bidra - alle medlemmer!

Arbeiderpartiet må ta i bruk de redskap og mannskap som er disponible. Få inn tenkerne, de visjonære, trenerne, kaospilotene, arbeidsjernene og de engasjerende personene som sammen kan legge hodene i bløt og sammen prøve å finne et svar på følgende:

- Er det nå på tide å  ta et avgjørende standpunkt til et eventuelt rødgrønt samarbeide i Bergen, og satser vi da eventuelt på kortsiktig eller langsiktig gevinst?

I Arbeiderpartiet i Bergen vet vi hvem vi ikke vil samarbeide med. Men vet vi egentlig hvem vi vil samarbeide med?


Pål Hafstad Thorsen

Leve demokratiet, leve regionene

(08.des.200616:25)
Joril
Åslaug Haga la i dag fram stortingsmelding 12 - Regionale fortrinn - regional framtid som skal danne grunnlaget for regionreformen. Meldingen peker på en rekke oppgaver som skal overføres fra staten til det regionale nivået. Dette er en helt ny trend i norsk politikk at oppgaver blir desentralisert istedenfor sentralisert. Et sterkt regionalt nivå er en garantist for at vi får flyttet makt nærmere folket, styrket folkestyret og utnyttet regionale fortrinn. Dette står i skarp kontrast til Høyre og Frp sin løsning med å kun ha to nivå, som vil føre til sentralisering og rasering av demokratiet.
 En lang rekke av oppgavene kan overføres uten store geografiske endringer. Men meldingen legger også noen føringer på at noen oppgaver bare kan overføres dersom det blir store landsdelsregioner. Et eksempel på dette er statens vegvesen. Derfor legger meldingen opp til at vi skal diskutere tre ulike modeller samtidig med oppgavene. Disse er forsterket fylkesmodell- som innebærer en videreføring av dagens struktur med flere oppgaver. Mellommodell- som er noen færre fylker, men som statsråden selv sier er lite praktisk og lite tenkelig blir gjennomført, og så er det regionmodell(landsdelsmodell)- som innebærer få og store regioner. Hordaland Arbeiderparti har hele tiden ment at store landsdelsregioner er den riktige veien å gå. Da vil vi få robuste regioner som vil kunne påta seg store oppgaver, og som også i fremtiden vil kunne påta seg nye oppgaver. Vi mener også at store regioner vil kunne stå seg bedre mot press utenfra og vil ha større legitimitet i befolkningen. Noe som til nå har vert fraværende i debatten er visjonen om hva landsdelsregionene kan bli. Vi ønsker og tror at de kan bli mer enn summen av oppgaver som blir overført. Vi tror at sterke regioner kan bli enda mer interessante samarbeidspartnere for regioner i Europa. Vi tror at vi vil kunne få en regional utvikling som skaper mer arbeidsplasser, bedre industri, bedre arealplanlegging og som skaper en bedre samordning og helhet for alle. Vi er glade for at startskuddet for debatten endelig er i gang og vi i Arbeiderpartiet skal gjøre vårt for at reformen skal komme i mål. Vi håper vi får en god prosess i kommunene og fylkene i hele landet og vi håper at resultatet blir at vi ved 01.01.10 starter en ny æra for demokratiet og for regionene. Joril Christensen

Bli med på oppturen!

(27.nov.200612:33)
Stein Ove

Det er snart desember. Det betyr, for AUF i Hordalands vedkommende, først og fremst en ting: verving. Det nærmer seg den tiden av året hvor alle AUF-erne (helst) skal drømme om medlemsvekst om natten, og (kanskje heller) mobilisere de delene av døgnet som ikke går med til eksamenslesing og lignende til å verve nye medlemmer for Norges største politiske ungdomsorganisasjon. Det var hovedbudskapet fra Utøya, som var åsted for AUFs sekretærkonferanse, som jeg deltok på i helgen.

Politikkens vesen er slik at oppbakning er makt. Det betyr at AUF er avhengige av mange medlemmer for å kunne gå til statsminister Stoltenberg, komiteleder X eller fylkesspartileder Y og med styrke kreve å bli hørt i de saker som vi brenner for. Det betyr at vi må være mange for å få vårt parti til å sette miljøet på dagsordenen. Vi må være mange for å få folka med makta til å lytte på det øret som sier at ungdomshus er noe annet enn salderingsposter. Vi må være mange for at partiet skal innse at gratisprinsippet i skolen nettopp betyr gratis, og ikke åpner for å lempe utgifter over på elever og foreldre.

Det er derfor vi skal verve medlemmer de neste ukene. En stor organisasjon er en mektig organisasjon. Og en organisasjon med stor aktivitet er en organisasjon i utvikling, et sted hvor de store tankene tenkes, og den nye politikken skapes. 

Bli med på oppturen, folkens. Vi er i gang.

Er du ikke medlem av AUF enda? Ikke noe problem - her er redningen!

Sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove, fylkessekretær AUF i Hordaland

Budsjett

(13.nov.200610:36)
Joril
Fylkestingsgruppa har hatt budsjettkonferanse i helga og eg vil takke for ei hyggeleg samling. Vi fekk ein gjennomgang av budsjettgrunnlaget av økonomidirektør Jonny Stiansen og det ser slett ikkje verst ut.

Fylkeskommunen har meir pengar enn på lenge og vi kjem til å foreslå mange gode tiltak. Den største utfordringa er å vise kvar pengane kjem frå, nemlig vår fantastiske raudgrøne regjering, slik at posisjonen her i fylket ikkje får æra aleine.

Eg kjem attende til det konkrete budsjettframlegget etter fylkesutvalsmøtet 22. og 23 november.

Ved reisens begynnelse

(07.nov.200610:47)

Stein Ove

Forrige uke var kaos. Og stas. Mest stas.

Ungdomskandidatene er her!

Med skjelven, beven og grenseløs glede: Gratulerer til våre venner i Arbeiderpartiet i Bergen for å ha valgt en svært god og interessant liste av kandidater til bystyret i Bergen!
AUF er - selvsagt - spesielt glade for at Siw-Anita Lien står på en sjetteplass. Siw-Anita er 22  år gammel, og er leder i Bergen AUF på andre året. Siw brenner kraftig og lenge for byutviklingsspørsmål og ungdomskultur, og ser frem til å jobbe med disse sakene som ungdomskandidat til bystyret. Vi er glade for at hun nå får muligheten til dette, og lover å gjøre vårt for at AUF lager en valgkamp å være stolte av.

Gratulerer også til Pauline Søvik, som kom inn på en 16.plass på listen. Pauline er en jente med stort engasjement for ungdomssaker og fattigdomsbekjempelse i Bergen, som ikke er redd for å stå for det hun mener. Det er vi sikre på at det politiske establishment i Bergen vil få merke frem mot valget - og etterpå.

Gratulasjoner er også på sin plass til skribentkollega Pål Hafstad Thorsen, som nå holder femteplassen på listen. Godt gået!  

Anders Kambo Tangerås, Jette Christensen, Jørgen Lien, Olav Furset og Linn Katrin Pilskog er også AUF-kandidater på listen, som skal bidra til å farge Bergen rød igjen fra og med september neste år. Nå begynner den virkelige jobben.

Hele listen finner du her.

Et godt studentrådsvalg
Fredag ble resultatene fra studentrådsvalget ved Universitetet i Bergen offentliggjort. Sosialdemokratene kan notere seg for en meget pen fremgang, og skubber nå på tyve prosents oppslutning. Det gir oss en god forhandlingsposisjon og gode muligheter for påvirkning i den kommende valgperioden. Gratulerer til alle som var med og delte ut flygeblader, klistret opp plakater, agiterte og propaganderte. Forhandlingene tar til i disse dager. Nå begynner den virkelige jobben.

Mellomvalget: The Fall Of The World's Own Optimist
...helt til slutt må jeg nevne noe som strengt tatt ikke har noe på denne bloggen å gjøre: I natt er det mellomvalg i USA, som kan vippe flertallet i både Representanthuset og Senatet i Demokratenes favør. Lykkes våre kamerater med det, kan man stoppe noe av Bushs galskap, og gjøre de siste to årene av Ws presidentperiode til en styrkeprøve av clintonske dimensjoner. Måtte det virkelig lykkes. Da begynner den virkelige jobben.

Vi er bare ved reisens begynnelse, som Bjørgulv Braanen gjerne sier. Vi er på vei, kamerater.


Sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove, fylkessekretær AUF i Hordaland

Budsjett og region

(01.nov.200611:29)

Joril
Det er tid for budsjett for 2007 og rådmannen kjem med sitt reviderte budsjettgrunnlag 3.november. Det kom diverre litt mindre pengar til fylkeskommunen i statsbudsjettet enn vi hadde venta, så det er vanskelig å finne friske midlar til nye tiltak, men vi skal gjere så godt vi kan. Prosessen startar i utvala og budsjettet blir endeleg vedteke i fylkestinget 12. og 13. desember.

 

Vi tar med glede imot innspel og idear.

 

Vi ventar og i spenning på regionalmeldinga som diverre vart utsett, og som no er annonsert 1.desember. Det har vore varierande meldingar som har nådd oss om denne, men vi er framleis optimistar for at den er eit godt utgangspunkt for å få etablert eit nytt og slagkraftig regionalt nivå.

 

Eg kjem attende med fleire utfyllande meldingar når denne føreligg.

 

Sosialdemokratisk helsing

Joril

To uker, svært mange studenter

(30.okt.200614:37)
Stein Ove

Den fabelaktige tiden som alltid er post-landsmøtet har denne gangen for en stor del dreid seg om studenter. Ikke først og fremst studenter i sin alminnelighet (og de av oss som faktisk tar studiepoeng og greier melder tilbake til meg at studenter normalt sett er nettopp det, altså alminnelige), men derimot spisset i to retninger: Valgkampen før studentrådsvalget ved Universitetet i Bergen, og AUFs studentkonferanse, som gikk av stabelen i Bergen denne helgen.

Studentrådsvalget
Som vanlig stiller Sosialdemokratene egen liste ved studentrådsvalget i Bergen, og det er en entusiastisk gjeng som i disse dager gjør sitt ytterste i valgkampinnspurten. Listetopp Kjetil Vevle er en amisiøs og aldri hvilende primus motor/ankermann/innpisker/front runner for sosialdemokratiet ved UiB, og fyker rundt på fakulteter i et bankende kjør med sine listekamerater Marte Malones, Olav Furset  og Mari Helen Varøy på slep. I morgen blir han 19, og da tar han seg kanskje en pause for å drikke et glass vann.

De fire spydspissene deler ut flygeblader og verbale presentasjoner hvor enn de kommer, sammen med andre frivillige listenavn for Sosialdemokratene. Måtte det gå veien denne gangen.

Hvis du skulle trenge flere grunner til å elske Sosialdemokratene, utover entusiastiske folk og et slitesterkt merkenavn, kan du finne plenty i plattformen. Eller du kan kikke på student-TVs korthugde debatt mellom listene. Og er du student, bør du selvsagt også stemme innen fredag 3. oktober.

AUFs studentkonferanse
Bergen var også, midt i valgkampen, vertskap for det som muligens er tidenes første studentkonferanse i AUF, initiert av Høyden AUF, AUF i Hordaland og Blindern AUF. Det tar tid å skape tradisjoner, men den aller første av slagsen må sies å være en vellykket en. Listen over foredragsholdere på programmet vitnet allerede på forhånd om et høyt ambisjonsnivå, og det er mitt inntrykk (basert på konferansens første dag) at dette langt på vei ble innfridd. Dessuten holdt møtelyden seg forbilledlig godt til oppsatte tidspunkter, i seg selv en viderverdighet i AUF. 

Høyden AUF skal ha takk for nybrottsarbeidet, som forhåpentligvis legger grunnlaget for forbedret kontakt mellom studentlagene i organisasjonen i tiden fremover.

Sosialdemokratisk hilsen,
Stein Ove, fylkessekretær AUF i Hordaland

Fortellinger fra en liten boble: AUFs landsmøte

(23.okt.200611:11)

Stein Ove


Når dette skrives, er AUFs 50. ordinære landsmøte over. Det var ikke planen. Planen var nemlig at jeg skulle skrive denne og andre kommentarer fra landsmøtet fortløpende, slik at man får den direkte og umiddelbare tonen som en blogg gjerne er ment å ha (det som gjør en blogg bloggish, som er et  av de noe upresise kvalitetsstemplene som eksisterer innen denne sjangeren, etter hva jeg har forstått). Men slik skulle det altså ikke gå, grunnet mangel på internettilkobling og en like stor mangel på tid. Dermed blir status for landsmøtet oppgjort i etterpåklokskapens lune skygge, trygt tilbake i Bergen.

Mot, Mammon og Mongstad
AUF i Hordaland er, kanskje også med rette, beryktet i store deler av vår organisasjon. AUF-erne fra dette fylket er nemlig ikke som alle andre. AUF i Hordaland kan oppfattes som sære og surmagede, simpelthen fordi ikke alle her mener det samme som flertallet i AUF i alle saker. Det ble også tydelig under landsmøtet, hvor Hordalandsdelegasjonen la kreftene sine inn på å markere noen politikkfelter hvor vi mener at AUF er tjent med en annen holdning enn det flertallet ønsker.

Fylketslagets leder, Nils-Olav, fikk plass i redaksjonskomiteen for innkomne forslag, og gjorde seg her bemerket som en dyktig fortaler for miljøprofilen på Statoils varmekraftverk på Mongstad, som har renseteknologi klar fra 2014. AUF i Hordaland hadde selvsagt helst sett at Mongstad-anlegget ble renset fra dag en, men mente også det var viktig å få frem at dette er et steg i riktig retning, noe Nils-Olav på godt vis fikk frem i komiteen. Navnebror Olav holdt også et kraftfullt innlegg om saken i den politiske debatten, og klarte å røske litt opp i en ellers litt døsig, konsensuspreget debatt. Flertall ble det riktignok ikke, men moro var det likevel.

Rollen som konsensusbrytere spilte AUF i Hordaland, igjen ved Nils-Olav, på ypperlig vis i programdebatten om økonomisk vekst. Landsmøtet endte opp med å, med stort flertall, vedta at man er motstandere av økonomisk vekst. Fra talerstolen og i forslagsform påpekte AUF i Hordaland at konsekvensene av en slik politikk betyr store kutt i offentlig forbruk, som er langt fra å gå hånd i hånd med med sosialdemokratiets grunnleggende prinsipper. Heller ikke her fikk man flertall.

Margunn holdt innlegg om viktigheten av oljevern, mens Linn Katrin og Jette gjennom sine innlegg var med på å få landsmøtet med seg på å gå inn for kriminalisering av kjøp av sex, slik AUF tidligere har fått Hordaland Arbeiderparti til å vedta. Siw-Anita ga i sitt innlegg landsmøtet et innblikk i den vanskelige situasjonen i bergensskolene, og Jørgen snakket om ett av sine spesialfelter; den modige kampregjeringen som "holder blikket på målet, men ikke slipper menneskene av syne".  Og Sandra ga Jens Stoltenberg et velfortjent klapp på skulderen midt oppi all kritikken han fikk fra landsmøtet.

To i sentralstyret - og en smilende dirigent
Ved siden av å vedta program, er valget av nytt sentralstyre nok det viktigste som skjer på AUFs landsmøter. Vår dame i sentralstyret, Jette Christensen, ble gjenvalgt til stor jubel, og går dermed løs på sin andre periode. Det er vi glade for. I tillegg er vi også stolte over å kunne påpeke at AUF i Hordaland denne gangen faktisk i realiteten har to representanter i sentralstyret. Mari Helen Varøy ble valgt inn fra Telemark, men sitter i dag som leder av Høyden AUF og som medlem av fylkesstyret, så vi mener selvsagt at hun er vår, hun også. Vi gratulerer Mari Helen med plass i sentralstyret, og gleder oss til at hun skal jobbe utrettelig for Hordalands interesser i denne perioden.

Et annet mektig verv under landsmøtet bør også nevnes. Den alltid smilende Lubna Jaffery Fjell gjorde en riktig god innsats som dirigent under landsmøtet, og bidro, foruten med å holde kustus på forsamlingen, ustanselig med anekdoter og sladder fra "gamledager" i AUF, til glede for resten av delegasjonen.

 Den lille boblen
Landsmøtet i AUF er noe helt spesielt. Det skjer så mye under de fire dagene landsmøtet varer, at man noen ganger føler at man lever i en egen verden - en liten boble. Det er mye å holde styr på, så verden utenfor får ofte seile sin egen sjø. Det ble etter undertegnedes mening særlig tydelig denne gangen. For mens Bergen og Hordaland ellers sto på hodet i delirisk forventning før seriefinalen mellom Brann og Rosenborg, sto AUF-erne fra Hordaland på talerstolen i Oslo Arbeidersamfund og gjorde sin stemme hørt. Mens bergenserne sang brannsanger på Torgallmenningen, sang AUF Internasjonalen. Det er ikke meningen å nedvurdere viktigheten av fotballkampen, eller å trekke AUF opp eller ned. Det er bare ment å vise at AUFs landsmøte er en helt egen greie. En liten boble det sikkert er greit å tre ut av når man kommer hjem, men som jeg håper ingen i AUF i Hordaland angrer på at de var en del av i fire dager i forrige uke.

Derfor: Sandra, Nils-Olav, Pauline, Tore, Linn Katrin, Jørgen, Siw-Anita, Ruben, Margunn, Dag Ole, Guro, Arild, Lubna, Kjetil, Jette, Anders, Marte, Olav og Mari Helen: Takk for laget!

Sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove, fylkessekretær AUF i Hordaland  

Budsjett for Bergen 2007

(16.okt.200600:40)
Pål

Statsbudsjett og bybudsjett

Byrådet  i Bergen har i forkant av statsbudsjettet lagt frem et forslag til budsjett for Bergen kommune for 2007. Det er et interessant budsjettforslag. Etter flere år med kraftige innsparinger og salderinger som har rammet barn og unge, familier og eldre - så løser byrådet nå på snippen og fremmer et budsjettforslag hvor man kan "boltre" seg litt mere. Dog den økonomiske situasjonen i Bergen fremdeles er stram.

En av årsakene til at den økonomiske situasjonen i Bergen har bedret seg, er den rødgrønne regjeringens økning i de frie inntektene til kommunene. Etter at tidligere kommunalminister Erna Solberg (H) kvelte kommuneøkonomien, sørget regjeringen Stoltenberg i november 2005 å øke rammene til kommunene i sin endringsproposisjon til statsbudsjettet for 2006. Det er altså foreslått fra regjeringen ytterligere økninger i de frie inntektene til kommunene også i 2007.

Her kommer Bergen svært godt ut. Men byrådet i Bergen er likevel ikke fornøyd, og har vært "taktisk smarte" ved å overbudsjettere de frie inntektene slik at når da statsbudsjettet er lagt frem så må man nok en gang saldere byens budsjett, denne gang med 42 millioner kroner. Og regjeringen får ufortjent skylden.

Budsjettkonferanse

Arbeiderpartiets bystyregruppe gjennomførte i helgen budsjettkonferanse. Gruppen gikk gjennom statsbudsjettets konsekvenser for Bergen, samt en grundig gjennomgang av byrådets budsjettforslag. De respektive fraksjonslederne la frem forslag til budsjettendringer og strategier innen for oppvekst, helse, byutvikling og finanssektoren.

Iløpet av kort til vil Arbeiderpartiet offentligegjøre sitt forslag til budsjett for Bergen. Det kommer foreløpig ingen lekkasjer gjennom Partikollektivet, da en del saker må forankres i partidemokratiet først. Men man kan love at budsjettforslaget vil ha et naturlig sterkt sosialdemokratisk preg. Forankret i verdiene om fellesskap, gode velferdstilbud og rettferdig fordeling. 

Kom med forslag

Selv om Partikollektivet kniper igjen på opplysningene om Arbeiderpartiets budsjettforslag, så inviterer vi medlemmene til å bidra med forslag og kommentarer. Vil du senke prisen på SFO, eller kanskje ha lengre åpningstider på idrettsanlegg? Hva synes du om eiendomsskatt eller barnehageutbyggingen i Bergen? Grip sjansen til å dele dine meninger!

Mvh Pål Hafstad Thorsen

 

Pilene peker i rett retning - og bort fra høyredreiningen

(06.okt.200613:38)
Stein Ove

I dag ble statsbudsjettet lagt frem, og AUFere over hele landet har ventet spent på hva regjeringen kan tilby til våre hjertesaker. Etter noen timer og en del lesing av budsjettdokumentene, er konklusjonen for vår del stort sett positiv:

- Det er bevilget 370 millioner til gratis læremidler på andre trinn på videregående skole
- Det blir rimeligere å ta førerkort
- Frikortgrensen er økt til 40 000 kroner
- Bistanden er økt med 2,2 milliarder til 0,97 prosent av bruttonasjonalinntekten
- Kulturløftet blir fulgt opp

Det er altså på sin plass med noen store hurra i dag. I tillegg er AUF som organisasjon selvsagt glade for at skjevhetene i partistøtten er rettet opp igjen, slik at vi ikke mister store deler av inntektene våre fra staten. Det gjør at vi blant annet har overskudd på til å gå ut på gater og torg og overbevise Bergens ungdom om at det er en smart ting å melde seg inn i AUF.

Det er faktisk nettopp hva vi skal gjøre i ettermiddag. Og med statsbudsjettet på innerlomma, har vi nye argumenter og ny glød - og en rekke gode, nye saker!

God helg til alle,

Stein Ove, fylkessekretær AUF i Hordaland

Kan hende det gjelder å redde vår jord: AUFs høstkampanje

(27.sep.200611:36)
Stein Ove

NRK kjører "ekstremværuke" i radio og TV (blant annet med en håpløs debatt om klimaendringer i Standpunkt i går kveld), Al Gore prediker jordens undergang i En ubehagelig sannhet på kino og Tony Blair omfavner miljøbevegelsen i sin landsmøtetale i Manchester: Med et platt ordspill kan man nok si at klimaspørsmål er i vinden for tiden.

AUF har ønsket å bidra til dette, og derfor har vi de siste tre-fire ukene reist rundt på noen forskjellige skoler i Hordaland med et foredrag om vekst, forbruk og menneskeskapte klimaendringer. Vi viser plansjer med dystert budskap, skumle bilder av en jordklode i ubalanse og peker på urettferdighetene i Vestens regigrep på handelsmarkedene. Men hovedpoenget har vært å vise frem den enorme økningen i det private forbruket her til lands, og vise frem hva vanlige mennesker som deg og meg kan gjøre for å ta ansvar for klimaet.

Det har vært moro, og det har vært utfordrende å stå i mot angrep om strømpriser og bensin og beskyldninger om at "sosialistene" skal ta fra folk deres siste, uskyldige gleder. Men det har det ikke vært poenget, og det må understrekes. Vi vil bare at folk skal begynne å behandle kloden sin med litt vanlig folkeskikk, for å si det sånn. 

Jeg skal ikke selv begi meg ut på en analyse av hvordan vårt budskap blir mottatt, men jeg håper det går inn hos noen. Vi har ikke ubegrenset tid på oss - Al Gore gir oss ti år. Og man vil vel ikke skuffe mannen som used to be the next President, vil man vel?


Sosialdemokratisk hilsen
Stein Ove, fylkessekretær AUF i Hordaland

P.S: I tiden fremover skal jeg jevnlig oppdatere Partikollektivet med stort og smått fra AUF'erne i Hordaland. Takk til Pål og Joril for muligheten! 

Skolebruksplanen 2007 - 2016

(21.sep.200617:57)
Pål

Komite for oppvekst (KOPP) jobber seg nå gjennom skolebruksplanen for bergensskolene.  Skolebruksplanen skal i henhold til de vedtak som bystyret har gjort, rulleres hvert fjerde år og gi en samlet oversikt over arealbehov og investeringsbehov i bergensskolen.

Planen utarbeides med utgangspunkt i de samme grunnlagsdata som kommuneplanens arealdel og er derfor oppdatert bl.a når det gjelder boligbygging, befolkningsutvikling, senterutvikling og infrastruktur. Prosessen er som følger:  På bakgrunn av (1) planen og innkomne høringsuttalelser, utarbeides en  (2) politisk sak som byrådet legger fram for videre behandling i (3) Komité for oppvekst og i bystyret. Planen og høringsuttalelsene vil følge den politiske saken fram til den endelige  (4) bystyrebehandlingen. Komiteen har satt seg som mål å ferdigbehandle planen iløpet av november måned, slik at vi kan se investeringsbehovet i forbindelse med budsjettet som ferdigbehandles i desember måned.

Komiteen besøker tilsammen 47 skoler og aktuelle tomter. Det er et mektig arbeid. Vi har 8 heldagsbefaringer med deputasjonsmøter etterpå, så det blir lange dager fra kl.8.30 til kl.18.00. Det er et stort engasjement blant foreldre, barn og lærere, så i mangel på bydelsutvalg i Bergen, så gjennomfører komite for oppvekst et viktig demokratisk arbeid!

Har du kommentarer eller innspill til Arbeiderpartiets fraksjon i oppvekstkomiteen så kan du gjerne legge inn en kommentar her på bloggen eller ta kontakt på epost: pal.hafstad@bergen.kommune.no

Fylkesutvalget

(18.sep.200611:30)
JorilPå torsdag 21/09/06 er det møte i Fylkesutvalget. Her skal vi handsama saka om bærbare pc'ar i vidaregåande skule. Vi kjem til å fremje at desse skal væra gratis og at ein må sponse pc'ane for inneverande år, slik at belastningane på elevane blir minst mogeleg. Om der er spørsmål eller synspunkt på denne saka så legg dei gjerne inn her eller send ein epost. Heile sakslista for møtet finn de her: http://polsak.ivest.no/ 

Joril

Bystyremøte 18.september 2006

(15.sep.200620:13)


Da er bystyregruppen igang igjen etter sommerferien. Det har i utgangspunktet vært en kort politiske sommer. Dette fordi vi som kjent i Bergen opplevde en farse i saken om fusjon mellom busselskapene Gaia og Hsd. Bystyret vedtok fusjon. Byrådsleder Henning Warloe (H) stemte for utsettelse av fusjonen på generalforsamlingen i Gaia. Opposisjonen truet med eksrtaordinært bystyremøte og mistillit. Hvorpå byrådet delvis skjønte alvoret og ved neste ekstraordinære generalforsamling i Gaia stemte for fusjonen likevel.

Nå gjenstår det å behandle byrådets redegjørelse omkring rotet i fusjonssaken. Det kan bli en interessant debatt. Byrådets forrakt for demokratiet i bystyret er alvorlig, og ikke uventet vil noen partier i opposisjonen vurdere mistillitsforslag mot byrådet. Foreløpig holder Arbeiderpartiet kortene tett til brystet om man vurderer å støtte et slikt mistillitsforslag.

Du finner Bergen kommunes register over politiske saker og spørsmålsregister her: http://amalie.adm.bgo/bksak/ 

I bystyrets møte mandag 18.september skal forøvrig følgende saker behandles:

- Byrådets overlevering av Bergen kommunes budsjett for 2007.

- Byrådets redegjørelse vedr. behandling av fusjonen

- Byggehøyder i det sentrale byområdet.

- Prinsipper for fortetting

- Ny strategisk næringsplan for Bergen - Bergensregionen mot 2020

- Tiltak mot pengespillproblemer knyttet til pengespillautomater i Bergen

- Innføring av piggdekkgebyrer for å redusere luftforurensningen i Bergen.

- Kulturstrategisk UngdomsProgram (KUP) 2006 - 2010

- Opplæringstilbud til barn med autisme og beslektede kommunikasjonsforstyrrelser

Obligatorisk med bærbar pc

(14.sep.200611:14)


Opplæring- og helseutvalget har vedtatt at det for neste skuleår skal være obligatorisk med bærbare pc'ar i vidaregåande skule. Desse pc'ane skal elevane kjøpa sjølv, men prisen skal ikkje overstiga ei samla "bokpakke".

Det har vore mykje debatt kring dette og vi i Arbeiderpartiet meiner dette blir ein urimeleg stor belastning på elevane. Vi er for at utdanning skal være gratis og tigjengeleg for alle. I dag er det elevar som ikkje har råd til å gå på vidaregåande skule.

I utvalet fremma vi forslag om gratis pc'ar i vidaregåande skule frå neste skuleår. Vi fremma og at fylkeskommunen må sponse pc'ane for inneverande år slik at belastninga på elevane ikkje blir meir enn 150.- pr. mnd.

Vi viser og til at Arbeiderpartistyrte Troms fylkeskommune har innført ei ordning der elevane kun betaler 83.- pr.mnd og får pc'en etter tre år. Les om dette her: http://dna.no/index.gan?id=60606&subid=0 Vi har bedt fylkesrådmannen utrede ei slik ordning for Hordaland.

PC for alle elever i vidaregåande skule er viktig for å hindra at det vert skapt digitale klasseskilje. I alle nye læreplanar skal digital kompetanse integrerast som ein av 5 grunnleggande ferdighetar. Vi meiner det er viktig at elevane i Hordaland har det nødvendige utstyret som dette krev og vil kjempe vidare fram mot fylkesutvalet for at pc'ane skal bli rimlegast mogeleg og helst gratis

Blogg er morro!

(07.sep.200611:02)
 


Hei! Håpar mange vil være med å bruke denne bloggen. Det er ein god måte å få ut informasjon om kva som rører seg i våre folkevalde organ, i gruppene, på partikontoret eller andre stader partifolk ferdast.

 

Eg vil legge ut informasjon om fylkestinget og utvala og Pål vil legge ut informasjon om bystyret og komiteane. Slik kan vi og betre sjå samanhengar mellom saker.

 

Vi blir veldig glade for spørsmål, kommentarar, innspel og gode idear. Ingenting er for lite eller stort.

Ein blogg er berre så bra som dei som bruker den.

 

Ha det sosialdemokratisk bra!

Joril

Partikollektivet - Vi blogger for Arbeiderpartiet

(07.sep.200601:23)

Dette er Arbeiderpartiets blogg, også kalt partikollektivet. Her blogger Arbeiderpartiets gruppesekretær for Hordaland fylkesting, Joril Christensen, og Arbeiderpartiets rådgiver for bystyret i Bergen Pål Hafstad Thorsen.

Gjesteblogger er Auf i Hordalands fylkessekretær Stein Ove Lien.

Vi har tatt initiativet til å starte opp denne bloggen for å jevnlig rapportere til Arbeiderpartiets medlemmer (og alle andre interesserte) om hva som skjer på den politiske fronten i byen Bergen og fylket Hordaland. Vi setter stor pris på om leserne er med på å kommentere sakene vi skriver om, alle kan være med på å dra i gang debatter på www.partikollektivet.blogg.no !

Hilsen fra Joril og Pål

Mitt profilbilde

Partikollektivet

Dette er Arbeiderpartiet i Bergens blogg.

Mer...


Blogglisten

Twingly BlogRank

Bloggurat

mars 2009
ma ti on to fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Powered by BlogSoft

hits